Operativni tim za Partnerstvo otvorenih vlada (OGP)

0

Vlada Crne Gore je danas, nakon što je MANS uložio žalbu na prethodnu listu kandidata, utvrdila novi spisak članova budućeg Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada i našoj organizaciji omogućila da u skladu sa zakonom učestvujemo u radu Operativnog tima.

Naime, u prethodno objavljenoj listi kandidata za članstvo u Operativnom timu koju je Vlada utvdila prije dva dana, prijava MANS-a je bila ignorisana iz nama nepoznatih razloga, iako posjedujemo najbolje reference a naša prijava je bila podnijeta u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i Pozivom za predlaganje kandidata u to radno tijelo. Zbog toga smo uložili žalbu i zatražili od Vlade da listu izmijeni u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da pokrenemo upravni spor. Vlada je ipak odlučila da ispoštuje crnogorske pozitivne propise, pa je danas objavila revidiranu listu kandidata, na kojoj se nalazi i MANS.

Interesantno je da se na inoviranoj listi kandidata nalazi i predstavnik Udruženja privređivača igara na sreću Crne Gore (UPIS), koja je takođe inicijalno bila odbijena, a koja je svog kandidata prijavila za oblast “povećanje odgovornosti kompanija”. iako je krajnje nejasno kako je ova nazovi nevladina organizacija uopšte mogla da prođe kontrolu Vlade i da dokaže iskustvo u ovoj oblasti. Naime, UPIS je javno prepoznat kao organizacija koja radi po direktnom nalogu Branislava Mićunovića i Save Grbovića – Džigija i koja je do sada organizovala javne progone svih onih koji su u Crnoj Gori tražili bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i pokretanje postupaka kako bi se utvrdila zakonitost poslova lica iz kriminalnog miljea, uključujući i Mićunovića i Grbovića.

Zbog toga će jedan od prvih zadataka MANS-a u okviru Operativnog tima biti da se utvrdi kako je uopšte moguće da je došlo do toga da se u Operativni tim uključi izaslanik Branislava Mićunovića i Save Grbovića i da se tim licima omogući da se bave, između ostalog, i nadzorom nad sprovođenjem reformi u oblasti organizovanog kriminala a oni bi sami trebali biti predmet rada Vrhovnog državnog tužilaštva. Zbog toga ćemo od Vlade zatražiti kompletnu dokumentaciju koju je UPIS podnio ali i Vladine izvještaje kojima je utvrđeno da UPIS zadovoljava kriterijume za članstvo u Operativnom timu, a zatražićemo i da se takva odluka revidira, kako bi se onemogućila apsurdna situacija da predstavnici bezbjedonosno interesantnih lica mogu da učestvuju u kreiranju zvaničnih antikorupcijskih politika.

Takođe, unutar Operativnog tima ćemo pomno pratiti poštovanje procedura, uključujući i Pravilnik o radu koji je donesen na inicijativu MANS-a kako bismo obezbijedili da ovo tijelo počne da daje rezultate i da osigura da se reforme predviđene Akcionim planom za Partnerstvo otvorenih vlada sprovedu do kraja i na način kako je to propisano samim akcionim planom.

Podsjećanja radi, Partnerstvo otvorenih vlada je globalna inicijativa kojoj je Crna Gora pristupila početkom 2012. godine a koja za cilj ima poboljšanje transparentnosti rada svih grana vlasti i uspostavljanje vladavine prava na svim nivoima, uključujući i jaču borbu protiv političke korupcije, do kojih treba da se doće uz veću saradnju državnih organa i civilnog sektora. Nažalost, početni entuzijazam Vlade kada je ova inicijativa u pitanju je naglo splasnuo, čim je izvršna vlast postala svjesna da je potrebno obezbijediti konkretne rezultate, pa se u dvije ipo godine učestovanja u ovoj inicijativi Crna Gora nažalost nema čime previše pohvaliti.

Kako bi se konačno unaprijedili rezultati u ovoj oblasti Vlada Crne Gore je za novog koordinatora Operativnog tima nedavno imenovala Srđana Kusovca, čiji je glavni zadatak da rukovodi Operativnim timom i da osigura punu koordinaciju državnih organa i NVO u cilju što boljeg sprovođenja reformi. Tako je Kusovcu, dugogodišnjem uredniku Pobjede, povjerena bliska saradnja sa NVO u Crnoj Gori, iako se zna da se radi o licu koje je preko državne Pobjede organizovalo kontinuiranu hajku na sve NVO u Crnoj Gori koje su se usudile da u bilo kojoj oblasti kritikuju rad Vlade. Tako je Kusovac, korišćenjem najprljavijih neistina i manipulacija, iz dana u dan pokušavao da diskredituje kritički nastrojene NVO, srozavši državnu Pobjedu na najniži nivo od njenog uspostavljanja.

Upravo je imenovanje Kusovca na čelo operativnog tima najveći razlog zbog kojeg sumnjamo u namjere Vlade da osigura efikasan rad Operativnog tima i da obezbijedi minimum rezultata u okviru globalne inicijative Partnerstva otvorenih Vlada. Svakako, MANS će kao i do sada predlagati konkretne mjere i preporuke u cilju poboljšanja rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i povećanja transparentnosti rada državnih organa, a kroz odnos Vlade prema tim predlozima u Operativnom timu vrlo brzo će se iskristalisati stvarna volja Vlade da se konačno dođe do konkretnih, prijeko potrebnih reformi.

MANS

Komentari su isključeni.