Osnovni sud u Podgorici odbio Bećirovićevu tužbu protiv MANS-a

0

Osnovni sud u Podgorici donio je presudu kojom je odbačen tužbeni zahtjev Zorana Ćoća Bećirovića i njegove kiparske kompanije „Caldero Trading LTD“ protiv MANS-a, a sve zbog priče Istraživačkog centra MANS-a o poslovima između Bećirovića i bivše predsjednice Vrhovnog suda, Vesne Medenice.

Podsjećamo, tužbom je od suda traženo da naloži MANS-u da Bećiroviću i njegovoj kompaniji nadoknade nematerijalnu štetu, a sve zbog objavljenog otkrića o prodaji zemljišta koje je bilo u vlasništvu Vesne Medenice kompaniji u krajnjem vlasništvu Bećirovićeve firme sa Kipra, po cijeni od oko 140.000 eura. Otkriće MANS-a pratila je serija saopštenja i javna debata o tome da li je cijena po kojoj je zemljište prodato bila previsoka, te da li je Vesna Medenica prekršila zakon time što nije prijavila vanredan prihod Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK).

Branko Čolović, Bećirovićev advokat, u tužbi je tvrdio da je tuženi MANS u seriji tekstova iznio „čitav niz neistina i uvredljivih izraza kojima se nanosi nematerijalna šteta zbog povrede časti i ugleda tužioca“.

Sudija Simo Rašović, u obrazloženju presude, potvrdio je da su istraživačka priča MANS-a i serija saopštenja koja su uslijedila, objavljena sa ciljem otvaranje debate od javnog interesa, imajući u vidu da se radilo o transakciji javnog funkcionera Vesne Medenice.

„U konkretnom slučaju, činjenice utvrđene u toku postupka, za sud nesumnjivo ukazuju da predmetni tekstovi i činjenice iznijete u istima koje se odnose na tužioca II reda (Caldero Trading LTD) nijesu negativno uticale na njegov poslovni ugled, odnosno da tužioci suprotno nijesu dokazali“, između ostalog navodi se u presudi, dalje obrazlažući da nije pružen nijedan dokaz da je poslovanje Bećirovićeve kompanije trpilo štetu zbog objavljenih tekstova.

Sud se u obrazloženju presude osvrće i na činjenicu da je Ustavom i zakonom u Crnoj Gori zajamčena sloboda izražavanja a zabranjena cenzura medija, ali i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, te da „sloboda izražavanja obuhvata ne samo informacije ili ideje koje se blagonaklono primaju ili se smatraju bezopasnim ili nevažnim pitanjima već i one koje vrijeđaju, šokiraju ili uznemiravaju državu ili bilo koji dio stanovništva, kakvi su zahtjevi pluralizma, tolerancije i otvorenosti bez kojih nema demokratskog društva“.

Na kraju, sudija Rašović u presudi navodi da bi se usvajanjem tužbe sud miješao u zagarantovanu slobodu izražavanja, što ne bi bilo u skladu sa zakonom, a dodaje i da je „Ustavno pravo građana da budu blagovremeno i potpuno obaviješteni o aktuelnim događajima kao što je bio konkretni, dakle pitanjima od javnog interesa“.

Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra MANS-a koji je i istraživao imovinu bivše predsjednice Vrhovnog suda, kazao je da je ova presuda važna za slobodu govora i da predstavlja podstrek istraživačkom novinarstvu u Crnoj Gori.

„Tužba Bećirovića nije imala za cilj ništa drugo do da zastraši ne samo MANS, već i sve one druge istraživačke novinare koji se usude da istražuju moguću korupciju javnih funkcionera i sa njima povezanih lica. Zadovoljni smo što se ovom presudom šalje poruka da su činjenice i dokazi i provjereno i profesionalno novinarstvo ipak odbrana od takvih namjera“. Milovac je dodao da će MANS nastaviti da istražuje korupciju i kriminal u Crnoj Gori, bez obzira na njihove aktere, ali i očigledne pritiske od strane onih čiji interesi su takvim istraživanjima ugroženi.

Odluka Osnovnog suda u Podgorici nije pravosnažna, i na nju se može uložiti žalba Višem sudu u roku od 15 dana od dana prijema presude.

MANS

Komentari su isključeni.