Otvoreno pismo: Neopravdano uklanjanje aktiviste za borbu protiv korupcije iz radne grupe

0

Poštovani Premijeru Markoviću,

Transparency International, globalni pokret za borbu protiv korupcije, je zabrinut zbog uklanjanja Vuka Maraša iz MANS-a iz Vladine radne grupe za borbu protiv korupcije sa fokusom na Poglavlje 23 o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. MANS je partner Transparency International-a u Crnoj Gori. To je neprihvatljivo i izgleda kao da Vlada pokazuje da ne shvata ozbiljno borbu protiv korupcije.

Odluka da se gospodin Maraš isključi iz radne grupe, donijeta krajem aprila, šalje pogrešnu poruku o stavu Vaše vlade o borbi protiv korupcije, što bi trebalo da bude ključni prioritet za Crnu Goru u procesu integracije u EU. MANS je najjača nezavisna organizacija za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori i na taj način treba da bude zastupljena u radnoj grupi, ukoliko se želi da ta grupa bude efikasna i kredibilna. Radna grupa je odgovornost Ministra za evropske poslove Aleksandra Andrije Pejovića, koji mora preuzeti odgovornost za uklanjanje gospodina Maraša, te stoga treba da preduzme hitne mjere da ga vrati.

Poglavlje 23 se, kao što znate,  odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije, osnovna prava i prava građana u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Crna Gora je razvila detaljan akcioni plan za rješavanje tih pitanja, što je važno i za pohvalu. Ova radna grupa je stvorena da prati i podržava sprovođenje akcionog plana. To zahtijeva i određenu tehničku stručnosti i nezavisnosti koja dolazi od posmatrača sa iskustvom koje MANS može da pruži.

Transparency International Vas poziva da vratite gospodina Maraša i MANS u radnu grupu. To će pokazati jasno opredjeljenje Vaše Vlade da civilno društvo igra važnu ulogu u praćenju implementacije akcionog plana za Poglavlje 23 i da je Vaša Vlada ozbiljna u namjeri da se bori protiv korupcije.

Iskreno,

Robin Hodess
Direktor, Transparency International

  • Originalno pismo na engleskom je dostupno OVDJE

Komentari su isključeni.