Otvoreno pismo Ministru unutrašnjih poslova

0
Vanja_calovicIvan_Brajovic

Poštovani ministre Brajoviću,

Obraćam Vam se povodom Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, čiju izradu je počela međuresorska radna grupa koju ste imenovali 15. oktobra 2009. godine, a u čijem sastavu sam i ja kao predstavnik MANS-a.

Od uspostavljanja radne grupe suočavam se sa nizom problema koji onemogućavaju moje aktivno i profesionalno učešće u izradi Strategije i dovode me u neravnopravan položaj u odnosu na druge članove radne grupe.

Od početka izrade ovog dokumenta, predstavnici MANS-a su dostavili niz predloga i učestvovali na svim sastancima ovog tijela, za razliku od većine drugih članova, ali uprkos tome kontinuirano se susrećemo sa opstrukcijama i manipulacijama. Imajući u vidu da se ovo permanentno dešava i to samo predstavnicima MANS-a, a ne i drugim članovima radne grupe, skloni smo da povjerujemo da se naše učešće u izradi Strategije faktički onemogućava, jer naša uloga treba da bude puko davanje legitimiteta ovom procesu.

Predstavnici MANS-a su napustili današnji sastanak radne grupe, jer samo nama nije dostavljen radni materijal o kome smo danas trebali da raspravljamo. Štaviše, prethodno nam je saopšteno da je dio Strategije koji se odnosi na organizovani kriminal greškom uništen, zbog tehničkih problema sa računarom, i da ga zbog toga nismo dobili, da bi se danas ispostavilo da je taj dokument dostavljen svim ostalim članovima radne grupe.

Pored toga, postoji više verzija dijela dokumenta koji se tiče korupcije, pri čemu u kontinuitetu dobijamo različite informacije o tome koja od verzija se treba smatrati za poslednju i na koju treba dostavljati komentare.

Sa druge strane, predlozi koje je MANS dostavio na jednu od zvaničnih verzija se tretiraju drugačije od predloga ostalih članova radne grupe. Naime, dok se o predlozima MANS-a mora odlučivati glasanjem, predlozi drugih članova radne grupe, dati u identičnoj proceduri kao i naši, po automatizmu postaju zajednički materijal cijele radne grupe.

Pri tome, naši predlozi su zasnovani na Izvještaju o progresu Crne Gore koji je objavila Evropska komisija i izvještajima Savjeta Evrope, kao i preporukama koje je Nacionalna komisija jednoglasno usvojila na poslednjoj sjednici i dostavila ih radnoj grupi. Ova dokumenta do danas nisu bila uzeta u obzir prilikom izrade teksta Strategije.

Poštovani ministre, MANS želi da konstruktivno doprinese izradi strateških dokumenata koji se odnose na organizovani kriminal i korupciju, kao ključne prepreke procesu evropskih integracija, pa Vas molimo da nam omogućite da profesionalno obavljamo posao zbog koga ste nas imenovali u radnu grupu.

Želimo da vjerujemo da do sada niste bili informisani o manipulacijama i opstrukcijama sa kojima se konstantno suočavamo, i da Vaš cilj nije da MANS bude zloupotrijebljen kako bi dao legitimitet procesu izrade Strategije. Stoga se nadamo da ćete svojim autoritetom obezbijediti naše nesmetano učešće u izradi Strategije i profesionalan odnos drugih članova radne grupe, kako ne bi bili primorani da podnesemo ostavku na članstvo u radnoj grupi.

Vanja Ćalović
izvršni direktor MANS-a

Komentari su isključeni.