Parlament

0

parlament-crne-gore“Planom rada Skupštine za 2008. godinu utvrđen je raspored plenarnih zasjedanja i sastanaka skupštinskih odbora. Ali ovaj plan nije u potpunosti ispunjen. 114 zakona je usvojeno od oktobra 2007. Ovaj intenzivni rad proističe iz potrebe da se upotpuni zakonski okvir zemlje nakon proglašenja nezavisnosti i usvajanja novog Ustava i zaslužuje pohvalu. Međutim, Skupština nije dobro iskoristila radna tijela i poštovanje Poslovnika i dalje ostaje problematično. Štoviše, mehanizmi nadzora i kontrole predvi_eni Poslovnikom se ne koriste na odgovarajuci nacin. Rad Skupštine još nije dovoljno efikasan i transparentan, naročito u pogledu pravovremenog planiranja tačaka dnevnog reda i dostavljanja dokumenata skupštinskim odborima. Međutim, učinjeni su određeni koraci kako bi se povecala transparentnost time što su dokumenti odbora i kompletni transkripti plenarnih zasjedanja dostupni na Internetu. Organizovane su grupne i pojedinačne posjete kako bi se javnost upoznala sa radom Skupštine.

Skupština je značajno unaprijedila nadzor nad odbrambenim i bezbjedonosnim strukturama, što je ključni prioritet Evropskog partnerstva. Međutim, ima još prostora za značajnije unaprijeđenje nadzora nad glavnim aspektima rada ovih tijela. Nadzorna uloga Skupštine generalno ostaje i dalje slaba.

Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije je i dalje neusredsređen i njegova efikasnost je ograničena. Duga rasprava u vezi izbora predsjednika Savjeta za EU integracije je spriječavala više mjeseci njegovo uspostavljanje. Kontakti sa tijelima Evropskog parlamenta i Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope su i dalje ograničeni.

01921758_400Jacanje ljudskih resursa je relativno ograničeno. Administrativni i drugi resursi, koji su potrebni za rad Skupštine, uključujuci stručnu pomoc, ostaju nedovoljni. U pripremi su planovi za značajno povecanje broja osoblja. Ne postoji okvir za sistematsku obuku osoblja, ali bilo je određenih pomaka u vezi obuke osoblja uz podršku međunarodnih i bilateralnih donatora. Nivoi plata osoblja su značajno povecani. Skupština i dalje nema kapacitet da adekvatno ispituje usklađenost novog zakonodavstva sa EU zakonodavstvom. Upravljanje finansijama, uključujuci i ono koje obavlja Generalni sekretarijat Skupštine, još uvijek nije dovoljno transparentno. Državna revizorska institucija još nije izvršila reviziju finansijskog poslovanja Skupštine.

Neophodan je dalji napredak u vezi odgovornog i konsenzualnog rada u Skupštini. Rasprave o pitanjima kao što su imenovanje članova Savjeta javnog servisa, televizijski prenos skupštinskih zasjedanja i tekst predsjednicke zakletve su rezultirale bojkotom opozicionih partija. Vladajuća koalicija je odgovorila ekspeditivnim proceduralnim i zakonskim rješenjima koja su u nekim slučajevima polarizovala političke pozicije.

Neslaganje između Vlade i opozicije u vezi televizijskog prenosa skupštinskih zasjedanja je dovelo do opozicionog bojkota Skupštine u proljeće 2008. godine, što je ometalo efikasan rad Skupštine sve dok početkom oktobra 2008. nije nađeno privremeno rješenje.

02440533_100Bilo je rasprava oko usvajanja i primjene Zakona o biračkim spiskovima. U nekim slučajevima, glasači su se uspješno žalili Upravnom sudu na primjenu zakona u nekim opštinama. Zakonodavstvo o finansiranju politickih kampanja tek treba da bude usvojeno. Iako su ustanovljena neka privremena rješenja za predsjedničke izbore, uključujuci medijsku pokrivenost, postoji potreba da se ova pitanja urede pred predstojeće izbore. Što se tiče ukupnog izbornog okvira, dalji izazovi uključuju potrebu da se osigura puno razdvajanje države od stranačkih struktura u izbornoj administraciji, kao i transparentnost u raspoređivanju poslanickih mjesta.

Uopšteno, bilo je određenih pomaka u funkcionisanju Skupštine. Postoji opšte opredjeljenje da se rad bazira na konsenzusu, posebno u pogledu EU integracija, ali prepreke i dalje sprječavaju da se ovo opredjeljenje sprovede u praksi. Uvecanje resursa i efikasniji rad skupštinskih odbora ostaju neophodni.”

Izvještaj Evropske Komisije o napretku Crne Gore u 2008. godini

Komentari su isključeni.