Podnešena još jedna krivična prijava zbog autoputa

0

NVO MANS danas je Specijalnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv ministara održivog razvoja i turizma i saobraćaja i pomorstva – Pavla Radulovića i Osmana Nurkovića, a sve zbog najnovijeg slučaja devastacije životne sredine izgradnjom autoputa – kada je otkrivena 3. po redu nelegalna deponija građevinskog otpada, ovog puta na obali Tarine pritoke Drcke, u blizini Mateševa.

Krivična prijava, osim resornih ministara Radulovića i Nurkovića, tereti i Nikolu Medenicu, direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Aliju Košutu, direktora Uprave za inspekcijske poslove, zajedno sa odgovornim licima u kompaniji „CRBC“.

Naime, MANS je prošle sedmice objavila snimke koji pokazuju da kineska kompanija „CRBC“, glavni izvođač radova na autoputu, odlaže otpad koji nastaje otkopavanjem tunela Mateševo na trasi autoputa Bar – Boljare direktno na obalu rijeke Drcke. Osim toga, snimci pokazuju i cijevi za odvod otpadnih voda sa gradilišta u rijeku, a potom i u Taru.

U prijavi se navodi da su Radulović, Nurković, Medenica i Košuta zloupotrebom službenog položaja i nevršenjem službenih ovlašćenja direktno doprinijeli tome da kineska kompanija izvrši više krivičnih djela u dijelu zagađenja i oštećenja životne sredine, time što je „CRBC-u“ omogućeno da, bez ikakve kontrole i sankcije, građevinski otpad deponuje direktno na poljoprivredno zemljište, čime je prekršen Elaborat procjene uticaja izgradnje autoputa na životnu sredinu.

Indolentan odnos nadležnih očigledno traje još od početka izgradnje autoputa, a neodgovornost ministara i rukovodilaca drugih nadležnih tijela u fokusu je javnosti od jeseni prošle godine – kada je otkriven porazan nivo devastacije rijeke Tare i njene okoline. U međuvremenu, Evropski parlament, Evropska komisija i UNESCO prepoznali su uticaj zadiranja trase autoputa u korito rijeke Tare, dok crnogorske institucije kontinuirano odbijaju da pruže odgovore ko je odgovoran za anarhično stanje na gradilištu autoputa – Kinezi, država, ili svi zajedno.

Podsjećamo, više nevladinih organizacija je i jesenas podnijelo krivičnu prijavu protiv odgovornih za devastaciju rijeke Tare, izmještanje njenog korita i nelegalno odlaganje otpada na njene obale. Za osam mjeseci, crnogorsko tužilaštvo nije našlo za shodno da po toj prijavi postupi, niti da pruži bilo kakvu povratnu informaciju u vezi sa devastacijom koja očigledno dalje traje, i koja prijeti da nepovratno uništi prirodno dobro koje pripada svima nama.

Ovakav odnos tužilaštva ali i nadležnih institucija koje su odgovorne za sprovođenje i nadzor nad projektom, uključujući i državne komisije, do sad se pokazao kao koristan samo za kompaniju „CRBC“ i podizvođače, koji i dalje nesmetano i uz minimalne kazne nanose nepopravljivu štetu međunarodno zaštićenoj rijeci Tari.

Lazar Grdinić
NVO MANS

Komentari su isključeni.