Podnijeto 19 krivičnih prijava Specijalnom tužiocu  

1

Od otvaranja biračkih mjesta pa do 10 časova na SOS telefon MANS-a se javilo preko 100 građana. Skoro polovina građana je prijavila sumnje da su izvršena krivična djela protiv izbornih prava, a ostali su tražili informacije o biračkom mjestu na kome mogu ostvariti pravo glasa.

Na osnovu prikupljenih dokaza i svjedoka, podnijeli smo 19 krivičnih prijava Specijalnom tužiocu od kojih se većina odnosi na krivično djelo iz člana 186 povreda sloboda opredjeljenja pri glasanju.

Protiv devet lica su podnijete krivične prijave zbog sumnje da kupuju lične karte, protiv četiri lica zbog sumnje da su dijelili novac ili korist biračima u zamjenu za glasove i protiv šest lica zbog sumnje u vršenja pritiska na birače. U pitanju je devet slučajeva u Podgorici, tri u Baru, dva u Mojkovcu i po jedan u Beranama, Kolašinu, Kotoru, Petnjici i na Cetinju.

Očekujemo da Specijalno tužilaštvo hitno postupi u ovim predmetima i spriječi dalje vršenje krivičnih djela protiv izbornih prava.

Pozivamo građane da nam prijave moguća krivična djela protiv izbornih prava na brojeve telefona 020 266 326, 266 327 i 266 328, 069 446 094 (Viber), 067 262 724 ili na mailove mans@t-com.me, nvomans@gmail.com.  Krivična djela je moguće prijaviti i putem facebook naloga i Izbori.se

MANS