Podrška većine parlamentarnih partija za osnivanje Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa

0

autoputInicijativa MANS-a da se osnuje Odbor za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje auto puta Bar – Boljare danas je dobila podršku većine parlamentarnih političkih partija. Naime, 13 poslanika iz 10 parlamentarnih partija je najavilo da će potpisati i predati u skupštinsku proceduru zajednički Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje auto puta Bar – Boljare.

Potpisivanje predloga odluke su za sada najavili: Jelisava Kalezić, Miodrag Lekić, Goran Danilović, Zoran Miljanić, Andrija Popović, Vladislav Bojović, Branka Bošnjak, Neven Gošović, Dritan Abazović, Snežana Jonica, Janko Vučinić, Srđan Perić i Milutin Đukanović. Pored ovih, imamo najave i nekih drugih poslanika, uključujući i poslanike SDP-a, da su načelno zainteresovani da potpišu i predaju u skupštinsku proceduru pomenutu Odluku.

Predlogom odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije projekta izgradnje auto puta Bar – Boljare definisan je set konkretnih kontrolnih mehanizama koje Parlament može iskoristiti kako bi osigurao punu kontrolu najvećeg infrastrukturnog projekta u istoriji Crne Gore.

Tako na primjer, prema odredbama predložene Odluke, Odbor za praćenje i kontrolu realizacije auto puta Bar-Boljare ima pravo da od državnih organa, institucija i pravnih lica koja vrše poslove od javnog interesa ili upravljaju javnim fondovima ili koriste sredstva iz javnih prihoda ili zajmova za izgradnju auto puta Bar-Boljare zatraži sve podatke, dokumenta i informacije od značaja za rad Odbora. Državni organi, institucije i pravna lica su obavezna da Odboru dostave podatke u roku od 8 dana, a svi podaci objavljuju se na sajtu Skupštine. Na taj način omogućiće se informisanost o ovom projektu ne samo za članove odbora i poslanike, već i za cjelokupnu crnogorsku javnost.

Odbor takođe ima pravo da održava konsultativna i kontrolna saslušanja, kako bi prikupio dodatne informacije koje se tiču realizacije izgradnje auto puta, te da razmatra predstavke fizičkih i pravnih lica koje mogu ukazati na probleme i nedoslednosti u sprovođenju ovog projekta. Prema predloženoj Odluci, Odbor ima pravo i da koristi i sve ostale poslovničke mehanizme, uključujući i donošenje preporuka, zaključaka i drugih akata, kako bi u punoj mjeri obezbijedio transparentnu i zakonitu realizaciju projekta izgradnje auto puta.

Na ovaj način, omogućeno je sistemsko praćenje realizacije projekta izgradnje auto puta, a Parlament u punoj mjeri preuzima svoju Ustavnu poziciju da kontrolise rad izvršne vlasti, posebno imajući u vidu da se radi o projektu čija samo prva faza vrijedi skoro milijardu američkih dolara, a koju će crnogorski građani višestruko platiti.

Imajući u vidu sve navedeno, nadamo se da će Predlog odluke biti upućen u skupštinsku proceduru u što hitnijem roku, da će Skupština razmotriti podnijeti Predlog i da će poslanici o njemu raspravljati i glasati prije početka ljetnje pauze, kako bi se Odbor hitno uspostavio i kako bi se od samog početka realizacije projekta izgradnje auto puta obezbijedila njegova puna parlamentarna kontrola.

Ipak, iako najveći broj parlamentarnih partija podržava predloženu odluku, apelujemo i na poslanike vladajuće DPS da učine isto kao i njihove kolege iz drugih partija, kako bi se obezbijedili konkretni mehanizmi kojima bi Parlament nadzirao najveći crnogorski infrastrukturni projekat, jer je to pitanje od najvećeg interesa za crnogorske građane, imajući u vidu cijenu koja će za ovaj infrastrukturni objekat biti plaćena.

Pozivamo poslanike DPS-a da otkažu poslušnost domaćim tajkunima bliskim vrhu vlasti koji planiraju da se nezakonito bogate na račun izgradnje crnogorskog auto puta i na račun crnogorskih građana koji izgradnju auto puta plaćaju. Kroz podršku za osnivanje Odbora za praćenje realizacije projekta izgradnje auto puta poslanici DPS-a bi pokazali da im je interes crnogorskih građana važniji od privatnih interesa pojedinih građevinskih tajkuna.

MANS

Komentari su isključeni.