MANS-ov Predlog odluke predalo 13 poslanika ispred 10 parlamentarnih političkih partija

0

Skupština Crne GoreDanas je 13 poslanika ispred 10 parlamentarnih političkih partija predalo u skupštinsku proceduru MANS-ov Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje auto puta Bar Boljare.

Potpisnici predloga odluke su: Jelisava Kalezić, Miodrag Lekić, Goran Danilović, Zoran Miljanić, Andrija Popović, Vladislav Bojović, Branka Bošnjak, Neven Gošović, Dritan Abazović, Snežana Jonica, Janko Vučinić, Srđan Perić i Milutin Đukanović.

Današnjom predajom Predloga odluke u skupštinsku proceduru stekli su se uslovi da Parlament uspostavi Odbor koji bi pratio realizaciju svih aspekata izgranje auto puta, najvećeg i najskupljeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, čija samo prva faza vrijedi oko milijardu američkih dolara.

S obzirom da su sada zadovoljene sve procesne pretpostavke, nadamo se da će predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić hitno sazvati sjednicu Skupštine za kraj jula 2015. godine i da će na dnevni red te sjednice staviti Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje auto puta Bar Boljare. Na ovaj način, Skupština bi obezbijedila da novi Odbor već u septembru počne sa radom, odnosno sa kontrolom izgradnje auto puta.

Koliko je neophodno da praćenje i kontrola realizacije izgradnje auto puta hitno počne, najbolje svjedoče informacije koje su se danas čule u Parlamentu, da je proces izbora podizvođača za različite faze izgradnje uveliko u toku. Tako smo danas na Premijerskom satu mogli da čujemo da je kineska kompanija sa nekim domaćim firmama podizvođačima već potpisala ugovore, da su sa nekima pregovori i finalnoj fazi, a među tim imenima mogla su se čuti i imena tajkunskih građevinskih kompanija koje slove za one veoma bliske vrhu crnogorske vlasti, kao što je Bemax.

Ovo znači da će se finansijski rashodi za izgradnju auto puta dodatno intenzivirati u veoma kratkom periodu, te da je hitno potrebno obezbijediti parlamentarnu kontrolu ovog projekta, posebno imajući u vidu vrijednost projekta i ogroman novac koji se može zloupotrijebiti ukoliko se ne obezbijedi adekvatna kontrola.

Takođe, ono sa čime bi novi Odbor već trebalo da se upozna je prije svega studija ekonomske opravdanosti na osnovu koje je dionica Smokovac-Mateševo odabrana kao prioritetna, kao i koji profil autoputa će se graditi i za koliko novca. Studija bi trebala da da i odgovore na pitanja koje su bile alternative ovome što je Vlada izabrala da radi, kao i koliki su bili troškovi i isplativost tih alternativa.

Pored toga, Odbor je već trebao da se upozna sa svim isplatama koje su već izvršene za eksproprijaciju zemljišta na kojem su podignuti radnički kampovi, kao i zemljište na kojem se vrše pripremni radovi na pristupnim saobraćajnicama za priključak na prioritetnu dionicu. U tom smislu, bitno je pogledati odluke o utvrđivanju javnog interesa i sva rješenja i sporazume o naknadi koja su do sada donijeta, kao i ukupna cifra koja je plaćena do sada.

Odbor bi se već sada mogao upoznati sa organizacijom rada na gradilištu, tj. koliko je radnika upošljeno, te koliko od njih otpada na kategoriju za koju je Vlada obezbijedila oslobađanje od poreza i doprinosa na zarade. Takođe, imajući u vidu da je kineska kompanija već uvezla određeni broj građevinskih mašina za potrebe izgradnje autoputa, Odbor bi se mogao upoznati sa postupkom oslobađanja od carinskih naknada u skladu sa Zakonom o autoputu i ukupnim iznosom novčanih davanja čijeg plaćanja je do sada Vlada oslobodila kineskog partnera.

Do sada sklopljeni ugovori sa podizvođačima bi takođe mogli da budu predmet interesovanja Odbora, njihove vrijednosti i iznos finansijskih beneficija koje proističu iz tih ugovora. Posebno bi za Odbor mogli da budu ugovori sa domaćim i stranim kompanijama o snadbijevanju različitim materijalom, počev od goriva, betona i čelika, pa sve do svakodnevnih potreba radne snage na gradilištu.

Zbog svega navednog, još jednom pozivamo predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića da hitno sazove sjednicu Parlamenta za kraj jula i da na taj način omogući da se Odluka o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje auto puta Bar – Boljare usvoji prije početka ljetnje pauze u Skupštini.

Smatramo da je obaveza svih poslanika u Skupštini, bez obzira na to kojoj partiji pripadali, da daju podršku osnivanju Odbora koji bi pratio izgradnju auto puta i na taj način zaštite novac i interese crnogorskih građana.

MANS

Komentari su isključeni.