Policiji hitno oduzeti nezakonita ovlašćenja

1

MANS traži da se policiji hitno oduzmu nezakonita ovlašćenja koja je dala sebi, interpretirajući naloge tužioca po svojoj potrebi i koristeći podatke operatera bez ikakve kontrole i nadzora. Takođe, smatramo, da zbog svih zloupotreba koje su počinjene, neko mora snositi odgovornost.

Direktan i neograničen pristup podacima, bez naloga i kontrole tužilaštva ili suda, bio je omogućen policiji zahvaljujući famoznim i nezakonitim sporazumima sa telekomunikacionim operaterima.

Podsjećamo, MANS već godinama ukazuje da su ti sporazumi nezakoniti a nakon što su to konačno potvrdili Agencija za zaštitu ličnih podataka i Osnovni sud u Podgorici, konkretni primjeri pokazuju da je njihova primjena omogućila zloupotrebu i dovela do kršenja ljudskih prava.

To najbolje ilustruje afera „Listing“ i Odluka Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije da je Uprava policije prekršila zakon i povrijedila prava Vanji Ćalović kada je bez naloga tužioca pozivala na saslušanje 1.jula ove godine, obrazlažući to istragom o tome ko je postavio snimak svadbe Safeta Kalića na internet.

Prvo, afera “Listing” je potvrdila da je policiji godinama omogućeno da neograničeno prikuplja podatke o komunikacijama građana i da o tim radnjama ne obavještava tužioca. Takođe i da je više lica godinama imalo pristup bazi podataka operatera, a da je UP podatke prikupljene na ovaj načun čuvala neograničeno.

S druge strane,Savjet za građansku kontrolu rada policije je utvrdio da je Uprava policije prekršila zakon i Vanji Ćalović povrijedila prava. Odnosno da je nezakonito, bez ograničenja i kontrole suda i tužilaštva, pristupala podacima MANS-a.

Savjet je iz dokumentacije utvrdio lažnost navoda direktora policije da su u konkretnom slučaju postupali po zahtjevu državnog tužioca u Bijelom Polju. Iz dokumentacije je očigledno da je zahtjev tužioca policiji upućen godinu dana prije nego je Vanja Ćalović pozvana na saslušanje, tačnije 6.avgusta 2010. U tom zahtjevu se nigdje ne traži prikupljanje obavještenja od Vanje Ćalović, MANS-a ili bilo kog drugog lica sa adrese na kojoj je MANS.

Tokom saslušanja Vanje Ćalović inspektori su saopštili da posjeduju podatke o internet komunikaciji svih računara MANS i zatražili detaljne podatke o tome ko je postavio snimak svadbe Safeta Kalića na You tube.

Stoga je očigledno da je policija samoinicijativno bez naloga tužioca ili suda nezakonito prikupljala podatke o internet komunikaciji aktivista MANS,kršeći njihovo pravo na privatnost.

S druge strane, direktor UP Veselin Veljović je, uprkos protivljenju Vanje Ćalović, dobio i potvrdu Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za svoje očligledno netačne tvrdnje da policija ne zloupotrebljava pristup telekomunikacionim podacima.

Sada bi i aktivisti MANS, po ugledu na premijera Igora Lukšića, trebalo da zatraže da se hitno istraži kako je došlo do zloupotreba u njihovom slučaju i da ta istraga bude prioritet. Jer, svi građani Crne Gore imaju prava da saznaju ko je i zbog čega kršio njihova ljudska prava, kao i ko će zbog toga da odgovara.

Obećanje Veselina Veljovića da će zbog afere „Listing“ otići sa mjesta šefa policije zbog toga doživljavamo kao licemjerje i odustvo odgovornosti za kršenje i zloupotrebu prava građana Crne Gore koji nijesu visoki državni funkcioneri.

Veselin Radulović
advokat MANS-a

1 Comment

  1. ja mnim da trazite nemoguce.pendrek je najefikasnija poluga vlasti.policija oči i uši velikog brata.