Poreska da najhitnije naplati Brkovićev dug

0

Nadležni organi morali bi najhitnije da naplate dugovanja kompanije „Vektra Jakić” za poreze i koncesije, umjesto što se njenom kontroverznom vlasniku Draganu Brkoviću omogućava da bez ikakve odgovornosti na štetu državnog budžeta krši zakone Crne Gore. 

Kada se ima u vidu da javne finansije zemlje tonu sve dublje, a da se Vlada enormno zadužuje kako bi servisirala svoje redovne obaveze, veoma je zabrinjavajuće da Poreska uprava još ništa ne preduzima kako bi naplatila dug pljevaljske kompanije od blizu deset miliona.

Štaviše, vlasniku „Vektre Jakić” se omogućava da u najvišem zakonodavnom domu govori o koncesionom ugovoru i razlozima zbog kojih ne plaća obaveze državi, te da demonstrira drskost privilegovanog biznismena, kojem se godinama „gleda kroz prste”.

Upravo tome je juče svjedočila kompletna crnogorska javnost kada je u Skupštini Crne Gore, na posebnoj sjednici odbora za ekonomiju i poljoprivredu, uopšte i razgovarano o smanjenju dugova pljevaljske kompanije, čime je pokazana slabost državnih institucija.

Ovo naročito kada se ima u vidu da vlasnik „Vektre Jakić” ne poštuje koncesioni ugovor o eksploataciji šuma, da su se odavno stekli uslovi za njegov raskid i da kroz neplaćanje poreza i koncesione naknade direktno šteti budžet.

Šumsko bogatstvo je bogatstvo svih građana i koncesiona naknada za njegovo korišćenje bi morala biti u znatno većem iznosu nego što je to sada slučaj. Naime, koncesiona politika u zemlji odavno je zrela za ozbiljno redefinisanje, budući da od koncesija država prihoduje „mrvice”.

Slučaj „Vektre Jakić” jedan je od primjera takve porazne politike, u kojoj je privilegovani biznismen za sitni novac došao do vrijedne kompanije i sa kojim je istovremeno potpisan ugovor o koncesiji na neopravdano dug rok od čak 30 godina. 

Međutim, on ne samo da nije poštovao ugovor, već je firmu gurnuo u ogromne gubitke, pa su na kraju 2017. oni iznosili nestvarnih 44 miliona eura. Ali sve to nije smetalo Vladi da ga u međuvremenu podrži sa kreditom iz Abu Dabi Fonda, za čije vraćanje upravo ona garantuje, pa bi ceh tih odluka mogao doći na naplatu kod svih poreskih obveznika.

Na kraju, treba ukazati da slučaj „Vektre Jakić” pokazuje i da ima dovoljno elemenata da se u njega najhitnije uključi državno tužilaštvo, kako bi ispitalo ukupno poslovanje pljevaljske kompanije i njen izvoz drvne građe, kao i kršenje ugovornih odredbi i ostalih obaveza.

Program za javne finansije MANS-a
Koordinator Ines Mrdović

Komentari su isključeni.