Poreska uprava i Uprava za nekretnine uspoavaju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

0

Dejan MilovacPoreska uprava i Uprava za nekretnine su gotovo preko noći i bez obavještavanja javnosti, iz svojih registara koji se mogu pretraživati na internetu uklonile matične brojeve fizičkih lica i privrednih društava, što predstavlja značajan korak unazad kada je u pitanju zvanično deklarisana politička volja za povećanjem transparentnosti i odlučnijom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Uklanjanjem matičnih brojeva lica i kompanija sa sajtova Centralnog registra privrednih subjekata i Uprave za nekretnije je praktično onemogućena potvrda njihovog identiteta, što otežava istraživački rad civilnom sektoru i medijima, koji su do sada, zbog potpuno nesposobnog i politički zavisnog tužilaštva, bili gotovo jedini inicijatori istraga za organizovani kriminal i korupciju na viskom nivou.

Samo je MANS u proteklih nekoliko godina koristeći između ostalog i podatke iz zvaničnih registara kompanija i nekretnina podnio na desetine krivičnih prijava, dokumentujući brojne relacije između kontraverznih pojedinica i visokih javnih funkcionera i tužilaštvu je praktično crtao kako izgledaju kriminalne interesne mreže i kakav uticaj one imaju na javni interes i život građana Crne Gore.

Pored toga, matični brojevi u registrima kompanija i nekretnina su nam pomogali i da otkrijemo brojne slučajeve lažnog prijavljivanja imovine i prikrivanja udjela u domaćim firmama i stranim off shore kompanijama crnogorskih javnih funkcionera i članova njihovih porodica, te da na taj način i praktično dokažemo njihovo nezakonito bogaćenje.

Mogućnost pretraga kompanija i identifikacije njihovih osnivača i direktora nam je pmagala i da otkrijemo brojne slučajeve namještanja tendera i veza između javnih funkcionera i kompanija koje su učestvovale na javnim nadmetanjima

Ovakva praksa omogućava i crnogorskom tužilaštvu komotniju ulogu nego što je do sada imalo, jer će prikrivanje podataka o licima i kompanijama značajno usporiti istrage koje vode organizacije civilnog društva i medija, a time i smanjiti pritisak na tužilaštvo da prozvede neki konkretni rezultat.

Konačno, ovim je prostor za učešće civilnog društva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala značajno ograničen, što je u direktnoj suprotnosti sa zahtjevima Evropske Unije i onime što moramo ispuniti tokom pregovaranja poglavlja 23 i 24. Prikrivanje podataka koji mogu ukazati na očiglednu korupciju i moguće postojanje šema organizovanog kriminala, nisu put kojim se može daleko stići u pregovorima sa Evropskom unijom, pogotovo kada se imaju u vidu trenutni kapaciteti crnogorske policije i tužilaštva i više nego očigledne potreba da što više društvenih faktora bude uključeno u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Smatramo da ovakav potez Poreske uprave i Uprave za nekretnine apsolutno ide na ruku kriminalnim organizacijama u Crnoj Gori i njihovim pomagačima u Vladi Crne Gore, te da se značajni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ne može očekivati sve dok državne institucije svojim postupcime ne prestanu da od Crne Gore prave “najsigurniju mafijašku kuću” na svijetu.

Zbog toga je više nego neophodno da ovi podaci i dalje budu javno dostupni, jer to omogućava da se značajno redukuje prostor za prikrivanje konflikta interesa i veza između javnih funkcionera i pripadnika kriminalnih grupa u zajedničkim poslovima.

Dejan Milovac
Zamjenik izvršog direktora

Komentari su isključeni.