Potrošači godinama plaćaju ogromne gubitke

0

hl-electric-lightMANS je pripremio generalne komentare na predložene izmjene metodologija za obračun cijena struje, koje je Regulatorna agencija za energetiku (RAE) nedavno objavila, a da pri tome nije ponudila ni osnovna obrazloženja za nova rješenja i da li će ona dovesti do novog poskupljenja cijena električne energije, što bi nesumljivo bio dodatni udar na životni standard građana.

Osnovni primjedba MANS-a tiče se dozvoljene stope tehničkih gubitaka na distributivnoj mreži koju plaćaju potrošači, pa je predloženo da ona iznosi maksimalno 3 odsto. Naime, potrošači godinama plaćaju ogromne gubitke koji nastaju zato što Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) ne ulaže u modernizaciju mreže, pa zadržavanje postojeće stope gubitaka od 9 odsto ne bi odgovorne u energetskoj kompaniji stimulisalo da smanje njihov nivo, jer znaju da će ih i dalje plaćati kupci.

Kao dodatni argument za predloženo rješenje, MANS je ukazao na činjenicu da potrošači nemaju nikakve koristi od enormnog profita koji EPCG stiče od izvoza struje, pošto proizvodnja električne energije nije regulisana djelatnost, pa shodno tome nije ni pravedno da se na njihov teret prelivaju milionski troškovi gubitaka u distribuciji, kada već sa energetskom kompanijom ne dijele korist od izvoza struje.

Takođe, MANS je predložio brisanje odredbi metodologija kojima se energetskim kompanijama odobrava uvećani iznos za takozvane troškove poslovanja koji se mogu kontrolisati (zarade, troškovi materijala, bankarske i poštanske usluge), a u situaciji kada su ostvareni u manjem iznosu nego što ih je regulator odobrio. Ne postoji niti jedan opravdani razlog za ovakvo favorizovanje energetskih kompanija na štetu kupaca, već im troškove treba priznati samo na nivou koji zaista i ostvaruju.

S tim u vezi, predloženo je i brisanje odredbe prema kojoj RAE ima diskreciono pravo da sama odredi dodatne troškove poslovanja, jer se time otvara ogroman prostor za zloupotrebe regulatora i odobravanje dodatnih prihoda energetskim kompanijama. Ovo tim prije što je regulator do sada mnogo puta paušalno utvrdivao različite troškove, koji su uvećavali račune za struju i gotovo po pravilu bili na štetu građana.

Jedan od predloga je i da se ukine model višegodišnjeg regulatornog perioda i da se on definiše godišnje, što je prvenstveno motivisano negativnim iskustvom koje smo imali sa trenutnom praksom trogodišnjeg obračuna. Naime, RAE je na bazi pogrešnih procjena o potrošnji i prenosu električne energije, te troškova poslovanja i najavljenih investicija, unaprijed omogućila energetskim kompanijama sticanje ogromnog profita, a da one sa druge strane nijesu realizovale planirane investicije, već novac gomilaju u privatnim bankama.

Javna rasprava o metodologijama se završava u ponedjeljak, ali je ostalo nejasno zašto je RAE upravo sada požurila da ih izmijeni, iako su predstavnici civilnog sektora ranije više puta pozivali na njihovu promjenu, stalno ukazujući da su kreirane tako da favorizuju energetske kompanije na štetu krajnjih potrošača.

Na jučerašnjom okruglom stolu predstavnici RAE ponudili su nemušta objašnjenja da se metodologije mijenjaju zbog nedavnih izmjena Zakona o energetici, a posebno je bila licemjerna tvrdnja da je to potrebno zbog potpuno novog zakona o energetici, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen. Ovaj nacrt zakona je prošle godine prošao javnu raspravu, ali ne samo da još nije stigao u skupštinsku proceduru, već ga ni Vlada nije usvojila.

Ipak, ovakvo postupanje predstavnika RAE ne treba da čudi kada se ima u vidu da su odavno bacili zakone pod noge i nebrojeno puta demonstrirali sluganstvo Vladi, degradirajući i unižavajući ugled regulatora u svakom pogledu, a sa druge strane primoravajući potrošače da plaćaju harač monopolskim energetskim kompanijama.

MANS

Komentari su isključeni.