Savjet za privatizaciju i Tenderska komsija ne mogu da prikriju brljotine oko prodaje MDI

0

NVO MANSSavjet za privatizaciju i kapitalne investicije i Tenderska komisija nastavljaju da obmanjuju javnost Crne Gore u vezi sa postupkom prodaje državnog preduzeća „Montenegro Defence Industry“ (MDI), i dalje tvrdeći da je ova kompanija prodata u skladu sa zakonima Crne Gore i pokušavajući da prikriju brljotine i moguću korupciju u postupku prodaje ove kompanje.

Odluku da prihvati ponudu Konzorcijuma kompanija DOO CPR-Impex i  A.T.L. –  Atlantic Technologies Ltd za kupovinu 100% udjela Vlade Crne Gore, Tenderska komisija je donijela u vrijeme još dok je na snazi bio Zakon o stranim ulaganjima koji je izričito zabranjivao većinsko vlasništvo stranih lica u kompanijama koje se bave proizvodnjom i prodajom oružja i vojne opreme i za to postoje dokazi koji su već dostavljeni Vrhovnom državnom tužiocu.

Naime, sjednica Tenderske komisije na kojoj je otvorena ponuda koju je dostavio Konzorcijum je održana 30. oktobra prošle godine kada je i ponuda Konzorcijuma o preuzimanju 100% udjela u MDI ocijenjena, kako su naveli, kao formalno ispravna. U tom trenutku, na snazi je još uvijek bio Zakon o stranim ulaganjima koji je u svojem članu 7. Izričito zabranjivao stranim kompanijama da imaju većinsko vlasništvo nad državnim preduzećima koja se bave prometom i proizvodnjom oružja i vojne opreme.

Novi Zakon o stranim investicijama na koji je pozivaju u Savjetu za privatizaciju je stupio na snagu tek 01. novembra 2014. godine, dva dana nakon što je Tenderska komisija donijela nezakonitu odluku, pa tako nije ni mogao biti osnov za prihvatanje ponude Konzorcijuma. U žurbi da što prije izađe u susret interesima Konzorcijuma, Branko Vujović i njegovi saradnici iz Tenderske komisije su se „preračunali“ u vezi sa datumom početka primjene novog Zakona i prihvatili ponudu koja je u tom momentu jedino mogla biti odbačena.

U posljednjem članu Izmjena Zakona o investicijama se navodi da zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore. Ovaj Zakon je objavljen u službenom listu broj 45/2014, koji je izašao 24. oktobra 2014. Godine, što znači da je na snagu stupio 01. Novembra 2014. godine.

Ovo dokazuje da je Tenderska komisija na sjednici od 30. oktobra morala ponudu Konzoricijuma o kupovini 100% vladinog udjela u MDI odbaciti kao neispravnu i u nezakonitu u smislu tada još uvijek važećeg Zakona o stranim ulaganjima. To se nažalost  nije desilo i ponuda je prihvaćena kao validna.

Pored toga, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je dalje donio odluku kojim prihvata Izvještaj o sprovedenoj privatizaciji i zadužuje Tendersku komisiju da nastavi aktivnosti na zaključenju ugovora, što je kasnije i uslijedilo.

Sve navedeno još jednom potvrđuje da je Branko Vujović kao predsjednik Tenderske komisije nesavjesno vršio službenu dužnost nadzora i prihvatajući neispravnu ponudu Konzorcijuma zloupotrijebio službeni položaj u korist Konzorcijuma. Takođe, Milo Đukanović je kao Predsjednik Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte propustio da sprovede postupak nadzora nad radom Tenderske komisije i utvrdi da je ponuda Konzorcijuma neispravna, a odluka Tenderske komisije nezakonita iz gore navedenih razloga, čime je i on zloupotrijebio službeni položaj u korist Konzorcijuma.

MANS još jednom poziva Savjet za privatizaciju i Tendersku komisiju da smjesta prestanu sa bezočnim zamjenama teza i obmanjivanjem javnosti i da učine javnom kompletnu dokumentaciju na osnovu koje je nezakonito sprovedena prodaja držanog preduzeća MDI.

MANS

Komentari su isključeni.