Povećanje transparentnosti i jačanja borbe protiv korupcije u postupku javnih nabavki

0

javna nabavkaMANS je danas u okviru kampanje za povećanje transparentnosti i jačanja borbe protiv korupcije u postupku javnih nabavki organizovao podjelu informativnih brošura službenicima devet nacionalnih i lokalnih institucija.

Uzimajući u obzir da su svi naručioci, ponuđači i drugi učesnici u postupku javnih nabavki dužni preduzeti efikasne i djelotvorne mjere kojima se spriječava korupcija i zloupotreba službenog položaja, MANS želi podstaći odgovorne i savjesne državne službenike da doprinesu borbi protiv korupcije u ovoj oblasti. Upravo, jer su oni najpouzdaniji izvor podataka o mogućim slučajevima korupcije, i jedan od najefikasnijih mehanizama za borbu protiv korupcije, imajući u vidu da imaju direktan pristup informacijama ili su direktni svjedoci koruptivnih radnji.

Međutim, državni službenici rijetko prijavljuju korupciju nadležnim institucijama jer nemaju povjerenja da će biti zaštićeni na adekvatan način. Državni službenici koji prijave korupciju MANS–u biće zagarantovana anonimnost i zaštita pri postupanju prema nadležnim institucijama.

Brošure koje sadrže informacije na koji način se može prijaviti korupcija u javnim nabavkama, MANS je podjelio službenicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu, Agencije za izgradnju Podgorice i Opština Bar i Herceg – Novi. Nadležne službe Skupštine Crne Gore, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vrhovnog državnog tužilaštva, Vrhovnog suda i Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore su samostalno organizovali podjelu MANS-ovih brošura zaposlenima u ovim institucijama.

Nažalost, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, Uprava policije i Opština Podgorica iako jedne od institucija koje troše najviše sredstava u postupku javnih nabavki nisu odobrili podjelu materijala njihovim službenicima.

Zorica Ćeranić, direktor građanskih inicijativa

Komentari su isključeni.