Povodom odluke Agencije u slučaju Pobrić

0

Odluka direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Sretena Radonjića, da Patriciji Pobrić ne dodijeli status zviždača je dokaz njegove slijepe lojalnosti vladajućoj strukturi koji potpuno obesmišljava i Zakon i samo postojanje Agencije.

Opšte je poznato da je gospođa Pobrić upozorila javnost da se državni novac zloupotrebljava u partijske svrhe i učinila dokaze javnim, a zatim je izgubila posao. Čak je i specijalno tužilaštvo procijenilo da postoje osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo sa elementima korupcije kada je naložilo hapšenje Nebojše Obradovića, direktora Direkcije za željeznički saobraćaj.

Međutim, direktor Agencije je odlučio da korupcije nema i da Pobrić nije zviždač jer je podatke dala poslaniku koji ih je javno iznio u Skupštini, umjesto da tu prijavu formalno podnese Agenciji.

Pozivanje Sretena Radonjića na proceduralne propuste, odnosno proglašavanje poslanika koji je saopštio problem zviždačem, je suprotno kako duhu Zakona, tako i članu 54 koji propisuje obavezu Agencije da pokrene postupak po službenoj dužnosti i na osnovu sopstvenih saznanja ne čekajući prijavu zviždača. Prema tom članu Radonjić je imao obavezu da zaštiti Patriciju Pobrić i da se zainteresuje za slučaj čim je iznešen u javnost, a ne da od samog početka čini sve što je u njegovoj moći da destimuliše bilo kog građanina da prijavi korupciju.

Postupanje direktora Agencije u ovom slučaju je posebno zabrinjavajuće kada se ima u vidu činjenica da je Pobrić prijavila zloupotrebe vezane za potrošnju državnog budžeta, a da Agencija sada ima posebnu obavezu da spriječi zloupotrebu javnih fondova. Ovakva odluka Radonjića zato predstavlja poruku i svima onima koji bi prijavili izbornu korupciju da neće imati zaštitu Agencije.

Na taj način Radonjić je očigledno pokazao slijepu lojalnost vladajućoj strukturi na čelu sa Đukanovićem koji se već javno obrušio na Pobrić, želeći da spriječi da drugi zviždači iznesu podatke o slučajevima korupcije i zloupotrebe državnih fondova.

Kao član Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije tražiću da postupanje Radonjića u ovom slučaju bude predmet rasprave na sledećoj sjednici Savjeta, jer sam uvjerena da je prekršio zakonsku obavezu da zaštiti Patriciju Pobrić po službenoj dužnosti i ugrozio sprovođenje nadležnosti Agencije koje se odnose na sprječavanje zloupotrebe državnih fondova u predizbornom periodu.

Vanja Ćalović

Komentari su isključeni.