Poziv na obuku u oblasti slobodnog pristupa informacijama

0

MANS raspisuje oglas za polaznike OBUKE IZ SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA koja ima za cilj da unaprijedi kapacitete organizacija civilnog društva i zainteresovanih pojedinica kako bi efikasnije pratili realizaciju ključnih državnih socijalnih i antikorupcijskih politika.

Praćenje rada državnih institucija i dinamike implementacije najvažnijih reformi, nemoguće je bez posjedovanja pouzdanih i provjerenih informacija, a upravo se institut slobodnog pristupa informacijama pokazao kao najbolji saveznik nevladinih organizacija u nastojanjima da rad organa učine transparentnijim, ali i odgovornijim. 

MANS će stoga tokom novembra organizovati tri ciklusa obuka, po jedan za svaki region (jug, centralni i sjeverni dio Crne Gore), tokom kojih ćemo zainteresovanim NVO i pojedincima približiti važnost slobodnog pristupa informacijama za efikasan monitoring državnih politika, predstaviti servis podrške na koji će moći da računaju u narednih godinu dana i pomoći im da samostalnije prate rad državnih organa.

Učesnici obuke će uz pomoć MANS-a biti u prilici da identifikuju informacije koje su im neophodne za praćenje relevantnih socijalnih politika, te da razviju nacrte akcionih planova za korišćenje SPI servisa u svom radu. Organizacijama koje iskažu interesovanje za buduće korišćenje SPI servisa u sprovođenju monitoringa socijalnih politika, MANS će biti na raspolaganju za podršku i mentoring. Obuka će za polaznike biti i prilika da se upoznaju sa primjerima dobre prakse i na konkretnim primjerima saznaju kako je slobodan pristup informacijama doveo do unaprijeđenja određenih politika i praksi u radu državnih organa.

Obuke iz slobodnog pristupa informacijama organizuju se u okviru projekta podržanog kroz regionalnu inicijativu SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koju implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making – CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Stoga, pozivamo nevladine organizacije i druge pojedince koji se bave položajem marginalizovanih grupa u Crnoj Gori, ali i građane koji žele da ostvare svoja prava, da popune prijavu i pošalju je na mejl adresu marijana.subotic@mans.co.me, sa naznakom „Prijava za obuku iz slobodnog pristupa informacijama“ najkasnije do 20. oktobra 2023. godine.

Obuka je besplatna, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati kancelariju MANS-a na +382 20 266 326 ili +382 67 262 724, ili preko društvenih mreža, pri čemu će mjesto i datum održavanja biti naknadno precizirani, a prijavljeni učesnici blagovremeno obaviješteni.

NVO MANS

Komentari su isključeni.