Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama – Crna Gora je i dalje zemlja mnogih tajni

0

Još krajem 2020. godine, MANS i koalicija nevladinih organizacija su novoj vladi podnijeli prijedlog izmjena zakona o slobodnom pristupu informacijama (Zakon o SPI) koji je trebalo da označi raskid sa dotadašnjom praksom skrivanja podataka od građana i postavi snažne temelje za povećanje transparetnosti i odgovornosti u radu državnih organa.

 

Tri godine nakon toga, Crna Gora dočekuje još jedan međunarodni dana slobodnog pristupa informacijama sa starim zakonom iz mračne ere Đukanovićevog režima, ali i sa praksom kojom nova vladajuća većina svakim danom iznova potvrđuje nedostatak političke volje za korjenite reforme u ovoj oblasti.

 

 

Iako je slobodan pristup informacijama globalno prepoznat kao jedan od najefikasnijih alata za prevenciju, a naročito za borbu protiv korupcije, predizborna obećanja nekadašnje opozicije su preuzimanjem ključnih poluga vlasti ostale samo mrtvo slovo na papiru.

 

Tako crnogorska javnost još uvijek čeka odgovore na pitanja o polu-privatnim letovima premijera Dritana Abazovića državnim avionom, i dalje ne znamo kolike su plate menadžmentu Elektroprivrede Gore, ali ni pod kojim uslovima pljevaljski Rudnik izvozi ugalj u Srbiju. Tajna je koliko Air Montenegro plaća konsultante i poslovne prostore, a uoči svakih izbora ponovo imamo oznaku „tajno“ i na potrošnji budžetske rezerve.

 

Nažalost, ovo je samo dio konkretnih primjera koji potvrđuju da je praksa skrivanja informacija od javnosti nastavljena i nakon pada Đukanovićevog režima, te da se obećane promjene nisu desile upravo u oblastima koje su trebale da povećaju kontrolu vlasti od strane građana i medija.

 

Danas, na međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, možemo da konstatujemo da je takozvana tranzicija ka demokratskom društvu u ovoj oblasti i nakon tri godine na samom početku, te da politička elita koja čini novu vlast još uvijek nije pokazala dovoljno ozbiljnosti i posvećenosti pravu javnosti da zna.  

 

Ipak, ohrabruje činjenica da iz godine u godinu raste broj korisnika slobodnog pristupa informacijama, naročito među građanima i novinarima. MANS će zbog toga i u narednom periodu, zajedno sa drugim nevladinim organizacijama, nastaviti da insistira na unaprijeđenju zakonskog okvira i napuštanju dosadašnje prakse skrivanja informacija od javnosti, naročito onih koje mogu ukazati na korupciju.

 

MANS

 

Komentari su isključeni.