Poziv za učešće na radionici za organizacije civilnog društva

0

MANS, 30. januara 2019. godine organizuje trening iz oblasti Zakona o Slobodnom pristupu informacijama, obrade i analize podataka kao i  javnog zagovaranja .

Pozivamo male i velike Organizacije Civilnog Društva da prijave svoje predstavnike koji bi bili polaznici jednodnevnog treninga, koji je zamišljen kao praktična obuka polaznika. Kroz ovaj trening Organizacije civilnog društva postaju sposobnije za korišćenje i dobijanje informacija od Javnih institucija, analizu podataka i sprovođenje javnog zagovaranja.

Radionica će trajati jedan dan, a prisustvo je obavezno na svim sesijama. Radni jezik radionice je crnogorski, a broj polaznika je ograničen.

Prijave slati na adresu grant@mans.co.me , rok za prijavu je 24. januar.

Prijave koje stignu nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje. Za dodatne informacije o treningu možete kontaktirati broj +382.266.326

Komentari su isključeni.