Saopštenje povodom reagovanja Skupštine na istraživanje MANS-a

0

Neosnovanim napadima na istraživanje MANS-a Služba Skupštine pokušava da prikrije da su poslanici u toku prošle godine na plenarnim sjednicama radili pet puta manje od prosječnog građanina, iako su dobijali tri puta veće zarade od prosječnih.

Služba Skupštine u poslednjem saopštenju kritikuje metodologiju za praćenje rada Skupštine, iako im je poznato da je ta metodologija preuzeta od relevantnih međunarodnih organizacija, a da je MANS koristi već više od deset godina. Pored toga, samo u prošloj godini od svakog poslanika smo tri puta tražili komentare kako bi unaprijedili metodologiju i nismo dobili ni jednu primjedbu, niti sugestiju.

Na žalost u Službi Skupštine očigledno nisu htjeli da se upoznaju sa činjenicama vec su posegli za manipulacijama. Prvo, elementarno je netačno da naši podaci ne sadrže informacije o kontrolnoj ulozi Skupštine, štaviše u našim izvještajima je cijelo poglavlje posvećeno upravo tom pitanju, a pratimo upravo rad onih skupštinskih odbora koji koriste kontrolne mehanizme. Drugo, već više od deceniju je poznato da međunarodna metodologija koju koristimo mjeri aktivnost poslanika na plenumu, gdje se donose odluke, a ne na odborima čiji članovi su samo pojedini, izabrani poslanici. I treće, posebno se mjere aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Skupstine kada nastupaju u tim ulogama, a posebno kada govore kao poslanici, sto je takođe navedeno kako u našim izvještajima, tako i na sajtu MANSa.

Služba Skupštine je imala sve te informacije, ali su ipak odlučili da tendeciozno i u najmanju ruku zlonamjerno pokušaju skrenuti pažnju sa podataka o vrlo skromnom radu poslanika na plenarnim sjednicama Parlamenta u toku prošle godine.

Činjenice prikupljene našim monitoringom, koje ne spori ni sama Služba Skupštine, pokazuju da su tokom svih plenaranih sjednica u 2018. godini, poslanici radili 324 sata odnosno 40 radnih dana.

U odnosu na prosječnog građanina Crne Gore koji je u toku prosle godine radio oko 1 800 sati odnosno 225 radnih dana to je pet puta manje. Istovremeno, za svoj rad poslanici su mjesečno bili plaćeni u prosjeku oko 1 500 eura, dok je prosječna zarada u Crnoj Gori oko 500 eura.

Dakle poslanici su u toku prošle godine na plenumu radili *pet puta manje* od prosječnog građanina, a dobijali su *tri puta veće *plate..

Danilo Kalezić
Koordinator parlamentarnog programa

Komentari su isključeni.