Pravna pomoć za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama u Crnoj Gori

0

Na raspolaganju vam je nova, unaprijeđena verzija aplikacije  PITAJTE INSTITUCIJE!

Putem ove aplikacije možete podnijeti zahtjeve za informacijama bilo kojoj instituciji u Crnoj Gori, a mi ćemo voditi sve propisane pravne postupke da vam omogućimo pristup podacima.

Odgovore na Vaš zahtjev dobićete samo Vi, a drugi korisnici ne mogu da vide koje zahtjeve ste Vi podnijeli.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama predviđa da informacije možete tražiti od:
▪️državnih organa (zakonodavni, izvršni, sudski, upravni),
▪️organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave,
▪️ustanova, privrednih društava i drugih pravnih lica čiji je osnivač, suosnivač ili većinski vlasnik država ili lokalna samouprava,
▪️pravnih lica čiji se rad većim dijelom finansira iz javnih prihoda,

▪️ kao i fizičkih lica, preduzetnika ili pravnih lica koja vrše javno ovlašćenje ili upravljaju javnim fondom.

Aplikaciju možete preuzeti na sljedećem linku – PITAJTE INSTITUCIJE

Komentari su isključeni.