Pred izbore Pošta zaposlila 151 radnika

0

Pošta Crne Gore je u septembru 2016. godine, mjesec pred održavanje parlamentarnih izbora, sa 151 licem zaključila ugovore o privremenom zapošljavanju posredstvom agencija za zapošljavanje „Demano“ i „Dekra“, pokazuju zvanični podaci koji su u posjedu Istraživačkog centra MANS-a i lista „Dan“.

U septembru je zaključeno duplo više ugovora o privremenim poslovima nego mjesec ranije, odnosno u avgustu 2016. godine kada su zaključena 74 takva ugovora.

Iako su zaključeni po osnovu privremenog obavljanja posla, iz dokumentacije proizilazi da se radi o redovnim poslovima zaposlenih u Pošti Crne Gore, poput radnih mjesta poštara, operatera, kurira, dostavljača, pa je osnovana sumnja da je menadžment izigrao Zakon o radu, koji propisuje da se za poslove koji predstavljaju redovne obaveze zaključuju ugovori o radu na određeno i neodređeno vrijeme.

Većina ugovora zaključena je na vremenski period od 30 dana. Posredstvom agencije „Dekra“ zaključeno je 136 ugovora, a posredstvom agencije „Demano“ ukupno 15 ugovora.

U odnosu na broj zaposlenih, Pošta Crne Gore je u septembru 2016. godine najviše ugovora sklopila u Podgorici – ukupno 65, po 15 ugovora o privremenom zapošljavanju zaključila je na području Budve i Bara, Herceg Novom 14, Nikšiću 12, Beranama sedam, Kotoru pet, Mojkovcu četiri, Bijelom Polju tri, u Danilovgradu, Plavu i Tivtu po dva, te u Kolašinu, Cetinju, Žabljaku, Petnjici i Risnu po jedan.

Ugovori su tipski, dok je zarada obračunata kao zbir startnog dijela zarade i koeficijenta složenosti, odnosno obračunska vrijednost koeficijenta je 145 eura u bruto iznosu.

Izvršni direktor Pošte Crne Gore je Ivan Kalezić, istaknuti funkcioner Demokratske partije socijalista, koji je ranije pokrivao funkciju šefa Državne izborne komisije.

Istraživački centar MANS-a i list „Dan“ ranije su objavili da je Pošta Crne Gore u avgustu 2016. godine posredstvom agencije za zapošljavanje „Dekra“ zaključila sa 74 lica ugovore o obavljanju privremenih poslova. I ti ugovori odnosili su se na poslove koji predstavljaju redovne zadatke zaposlenih u Pošti.

Tada je najviše ugovora zaključeno u Podgorici – ukupno 23, što je tri puta manji broj ugovora nego što je zaključeno u septembru 2016. godine na području Glavnog grada.

U Baru je u avgustu 2016. godine zaključeno ukupno 14 ugovora o privremenom zapošljavanju, Budvi deset, Herceg Novom šest, Tivtu pet, Nikšiću i Kotoru po četiri, Danilovgradu tri, Beranama dva, a po jedan u Rožajama, Pljevljima i Plužinama.

Zapošljavanje je jedna od ključnih poluga koje su od strane vladajuće partije u ranijim izbornim ciklusima korišćene kao vid političkog uticaja na opredjeljenje građana.

Pišu:
Jovana Bulatović
Milica Krgović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Komentari su isključeni.