Predloženo da Agencija za zaštitu podataka sasluša Branislava Mićunovića

0

Brano MicunovicMANS je juče Agenciji za zaštitu ličnih podataka predložio da sasluša Branislava Mićunovića u vezi sa navodnim kršenjem njegove privatnosti i odavanja ličnih podataka. Agencija za zaštitu ličnih podataka je juče u prostorjima MANS-a izvršila inspekcijski nadzor, kako su naveli “po službenoj dužnosti”, a u vezi sa navodnim kršenjem prava na privatnost nikšićanina Branislava Mićunovića od strane MANS-a i izvršne direktorke Vanje Ćalović.

Agencija je prethodno već bila izvršila inspkecijski nadzor u ovom slučaju, ali bez prisustva MANS-a, pa je to rješenje poništeno i naložen novi inspekcijski nadzor u našim prostorijama.

Tokom jučerašnje posjete službenika agencije, advokat MANS-a, Veselin Radulović je ponovio da Ćalović nije objavila ni jedan zdravstveni podatak Branislava Mićunovića, već je dala svoje mišljenje i interpretaciju nalaza prof. dr. Borislava Mitrića. U toj izjavi predu sudom ona je navela da je “Mićunović senilan, konfuzan i nesrećan starac koji jadno živi”.

Radulović je naglasio da čak i da je otkrila lične podatke Branislava Mićunovića, izvršna direktorka MANS-a je na to imala pravo i to joj se pravo ne smije uskratiti zaštitom privatnosti Mićunovića po službenoj dužnosti. Naime Ćalović je prilikom davanja izjave koristila pravo raspravljanja pred sudom, koje joj garantuju Ustav, zakon i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i kao zakonski zastupnik NVO MANS, na ročištu komentarisala spise koje je Mićunović preko advokata poslao da predloži za dokaze.

Na tom ročistu sudija nije upozoravao Vanju Ćalović da odaje tajnu, niti bilo koga od prisutnih da su dužni da kao tajnu čuvaju kvalifikaciju da je “Mićunović senilan, konfuzan i nesrećan starac koji jadno živi”, iz prostog razloga jer ona nije bila sastavni dio medicinske dokumentacije niti ona predstavlja lične podatke Mićunovića koje Agencija sada pokušava “po službenoj dužnosti” da zaštiti.

Konačno, iz postupaka Branislava Mićunovića i njegovog advokata Vladana Bojića koji je dostavio sudu i strankama medicinsku dokumentaciju Mićunovića, proizilazi da je Mićunović dao saglasnost da se njegovi podaci obrađuju i da je te podatke na očigledan način učinio dostupnim javnosti. Takođe, ti podaci su dostavljeni sudu radi ostvarivanja pravnog interesa Branislava Mićunovića da izbjegne pojavljivanje na sudu. Zato je nesporno da se ti lični podaci moraju obrađivati na sudu kako bi se odlučilo o interesu upravo Branislava Mićunovića.

Advokat Radulović je predložio da Agencija za zaštitu ličnih podataka izvrši uvid u spise iz spora Lutrije i Džek Pota protiv MANS-a i “Vijesti” iz kojih će se utvrditi da je upravo Branislav Mićunović svjesno i namjenski dostavio svoju medicinsku dokumentaciju za javni sudski postupak kako bi izbjegao svoje saslušanje kao svjedoka, koje je sud odredio.

Takođe je predloženo da Agencija neposredno sasluša Branislava Mićunovića i provjeri da li je dao saglasnost da se njegovi podaci obrađuju i da li je dao svoju medicinsku dokumentaciju advokatu Bojiću kako bi istu priložio kao dokaz u sudskom postupku.

MANS

Komentari su isključeni.