Predsjednik Opštine Bar, Žarko Pavićević prekršio Zakon o javnim nabavkama

0

Regionalna kancelarija MANS u Baru je prikupila informacije koje ukazuju na sumnju da je Predsjednik Opštine Bar, Žarko Pavićević prekršio Zakon o javnim nabavkama, i sklopio po Opštinu štetne ugovore, a zarad omogućavanja sticanja koristi trećim licima.

Naime, Žarko Pavićević je u februaru 2007. godine sa barskom kompanijom „Basketing“ D.O.O. zaključio „Ugovor o trajnoj poslovno tehničkoj saradnji“ na izradi planske i tehničke dokumentacije, kao i izgradnji i rekonstrukciji objekata i terena. „Basketing“ je u Privrednom sudu registrovan kao kompanija koja se bavi inženjeringom, a kao njen jedini vlasnik je naveden Nebojša Milošević, inače rođeni brat Tarzana Miloševića, Predsjednika Opštine Bijelo Polje i visokog funkcionera Demokratske partije socijalista.

Ugovorom koji je u ime Opštine Bar zaključio Pavićević se predviđa da će Basketing raditi „pripremu za izradu planske i tehničke dokumentacije, samu izradu planova, tehničku kontrolu dokumentacije, stručni nadzor na izgradnji i rekonstrukciji objekata i uređenju terena, pribavljanje postrebnih uslova i saglasnosti od nadležnih organa u cilju dobijanja građevinske i upotrebne dozvole, kao i druge poslove iz oblasti planiranja, projektovanja i izgradnje objekata“.

U Ugovoru se takođe navodi da će svaki pojedinačni posao biti predmet posebnog ugovora između Opštine i Basketinga, koji će biti zaključen na osnovu ponude Basketinga. Dalje se navodi da će Opština Basketingu usluge plaćati na osnovu ispostavljenih računa, najmanje jednom u tri mjeseca. Ipak, u Ugovoru se ne navodi bilo kakva cifra koja bi mogla ukazati koliko ovaj aranžman košta građane Bara.

Rok važenja Ugovora koji je Pavićević sklopio sa Basketingom ne postoji, već se navodi da Ugovor traje „bez vremenskog ograničenja“. Na taj način, Pavićević je gotovo sve poslove Opštine koji imaju veze sa izradom planske dokumentacije, stručnim nadzorom i izgradnjom objekata povjerio jednoj kompaniji, koja poslove dobija na osnovu svojih ponuda i to na neograničen rok, iako Zakon o javnim nabavkama ne poznaje ovakvu vrstu ugovaranja.

Kako bi utvrdio koja vrsta posla je zaključena i koliko novca je po osnovu ovog Ugovora isplaćeno kompaniji „Basketing“, te da li je prekšen Zakon o javnim nabavkama, MANS je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama , od Opštine Bar tzražio kopije svih ugovora i svih isplata, međutim, od februara ove godine kada su zahtijevi poslati, iz Opštine Bar nismo dobili nikakav odgovor.

Sa druge strane, ovaj ugovor nije jedini posao između Pavićevića kao predstavnika Opštine i Basketinga koji je zaključen u posljednih nekoliko godina. Ugovorom broj 031-415 iz febraura 2009. godine između Basketinga i Opštine je predviđena izrada izmjena i dopuna DUPa „Topolica 1“, odnosno plana kojim je izvršena legalizacija nelegalno podignute zgrade koju je gradila građevinska kompanija Žarka Pavićevića.

Procijenjena vrijednost posla je bila 9.828 Eura, a u ugovoru se navodi da je to „ukupna i jedina naknada“ koju Basketing ima pravo za izradu ovog plana. Ipak, pola godine kasnije, krajem septembra 2009. godine Žarko Pavićević je zaključio Aneks Ugovora kojim je Basketingu isplaćeno još 8.000 Eura, po osnovu tzv. „naknadnih zahtijeva naručioca“, odnosno Opštine Bar. Iz Aneksa Ugovora nije jasno koji su to naknadni zahtijevi naručioca, te da li se oni odnose i na uklapanje nelegalne zgrade koju je gradio Pavićević u izmjene i dopune plana.

Ovaj ugovor je samo jedan u nizu koji je Pavićević sklopio sa DOO Basketing a koji su kasnije proširivani aneksima gdje je Opština plaćala gotovo duplo veću cijenu od prvobitno ugovorene. Istog dana kada je skl opljen prethodni ugovor, sklopljena su još dva i to za izmjene i dopune plana „Topolica 3“ i plana „Topolica-Bjeliši“. Oba ova ugovora su aneksirana istog dana i to na iznose od po 8.000 Eura, ponovo po osnovu tzv. „naknadnih zahtijeva naručioca“.

Na ovaj način, Opština je zbog svojih „naknadnih zahtijeva“ koji se nigdje ne preciziraju u Ugovoru i Aneksu, plaćala dodatnih preko 80% vrijednosti posla i praktično duplirala planirane troškove, a sve u korist kompanije „Basketing“.

Zbog svega navedenog, MANS poziva nadležnog državnog tužioca da ispita poslovne i druge veze između Predsjednika Opštine Bar, Žarka Pavićevića i kompanije DOO „Basketing“ iz Bara, kako bi se utvrdilo da li je u poslovnim aranžmanima oštećen javni interes, odnosno da li je Pavićević koristeći službeni položaj prekršio zakon i omogućio sticanje protivpravne koristi trećim licima.

Ugovor o trajnoj poslovnoj saradnji (PDF) >>>

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.