Predstavljanje drugog polugodišnjeg izvještaja o aktivnostima Skupštine Crne Gore

0

U proteklih pola godine Skupština je radila nešto većim intezitetom upoređenju sa prethodnim izvještajnim periodom (01. novembar 2017.. – 30.april 2018), a većina poslanika je prekidom bojkota i povratkom uskupštinske klupe doprinjela poboljšanju rada Parlamenta. Poslanici dijelaopozicije, njih 11, i dalje bojkotuju rad Parlamenta.

Ovo su neki od zaključaka koji proizilaze iz Drugog polugodišnjegizvještaja o radu Parlamenta koji MANS predstavlja javnosti (attachment).Izvještajem je obuhvaćen period od 01. maja 2018. do 31. oktobra 2018.godine tokom koga je praćena aktivnost poslanika, klubova poslanika kao ikontrolna funkcija Skupštine.

Od maja do oktobra ove godine, održano je 10 sjednica na kojima je usvojeno87 zakona i drugih akata. Četiri podtačke u okviru tačke izbori iimenovanja koje su se odnosile na Predlog kandidata za izborčlanova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika nisu usvojene, jer zanjih nije postojala neophodna dvotrećinska većina.

U polugodišnjem periodu poslanici su zasijedali nepuna 24 radna dana ili ukupno 196 sati, pri čemu su najduže radili u junu – ukupno 12 radnih dana,a najmanje u septembru – samo dva sata.

Samo 14 poslanika je aktivno učestvovalo u radu plenuma, a čak 45% poslanika koji su učestvovali u radu Skupštine bili su vrlo rijetkoaktivni, i spadaju u neaktivnu grupu poslanika kada je u pitanju rad naplenarnim sjednicama.

Od prvih pet najaktivnijih poslanika čak tri dolaze iz opozicionog Demokratskog fronta (DF) i to Branko Radulović, Branka Bošnjak i Jovan JoleVučurović. Na četvrtom mjestu je poslanik Aleksandar Damjanović iz Posebnogkluba poslanika. Peto mjesto dijele tri poslanika, dva su iz vladajućekoalicije, Marta Šćepanović iz DPS-a i poslanik Liberalne partije (LP)Andrija Popović. Treći poslanik koji dijeli peto mjesto sa pomenutimposlanicima je poslanik Socijaldemokratske partije, Raško Konjević.

Među poslaničkim klubovima najaktivniji je Posebni poslanički klub, pa klub DF-a, na trećem mjestu je poslanički klub SDP-a, zatim DPS, SD i LP. Slijedi poslanički klub partija manjinskih naroda, dok je na poslednjemmjestu klub SNP-DEMOS.

Skupština kontrolnu ulogu ne vrši aktivno, a u malobrojnim slučajevima kadase kontrolni mehanizmi koriste, najčešće nisu precizirane konkretne obavezeinstitucija izvršne vlasti, niti postoji sistem praćenja njihovogsprovođenja. U proteklih pola godine skupštinski Odbori su organizovali dvakontrolna i devet konsultativnih saslušanja. Njima je prisustvovalo 28osoba.

Kroz korišćenje kontrolnih mehanizama, od konstituisanja ovog sazivaSkupštine usvojena su 78 zaključka obavezujuća za izvršnu vlast i drugeinstitucije. Međutim, polovina tih zaključaka je uopštena i njihovosprovođenje nije moguće pratiti, dok su samo u 32% definisane konkretneobaveze institucija, a ostali zaključci su samo donekle mjerljivi.Skupština nema nikakav sistem praćenja realizacije zaključaka, što značajnosmanjuje njene kapacitete za efektivno obavljanje Ustavne dužnosti dakontroliše rad izvršne vlasti.

Skupština je načelno prihvatila predlog MANS-a da se definiše procedura zarazmatranje inicijativa građana, što je prvi korak koji će omogućitigrađanima da efektivnije uživaju ustavno pravo ali i poboljšatikomunikaciju između građana i najvećeg zakonodavnog tijela.

Izvještaj i monitoring Parlamenta se realizuju u sklopu projekta‘Unapredjenje parlamentarnog nadzora i odgovornosti u Crnoj Gori’ kojipodržava Demokratski fond Ujedinjenih nacija (UNDEF).Danilo KalezićKoordinator Parlamentarnog programa.

  • Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)

MANS

 

Komentari su isključeni.