Institut se prodaje uz procjenu iz 1995. godine

0

Vlada je prodaju Instituta „Dr Simo Milošević“ zasnovala na procjeni (Procjena Instituta Dr Simo Milošević PDF) vrijednosti kompanije koja je stara 20 godina i kao takva nije relevantna, što dovoljno govori o neozbiljnosti u privatizaciji ovog značajnog preduzeća, koje bukvalno namjerava da pokloni konzorcijumu „International Wellness Group Limited“ iz Velike Britanije, pokazuje analiza koju je napravio Istraživački centar MANS-a.

Naime, realna tržišna procjena vrijednosti određene kompanije treba da bude jedan od osnovnih parametara koje Savjet za privatizaciju koristi prilikom pripreme tendera za prodaju državnog paketa akcija u kompanijama u kojima Vlada ima većinsko vlasništvo.

Međutim, primjer Instituta u Igalu pokazuje da Vlada nastavlja sa pogubnom privatizacionom politikom i bagatelnom rasprodajom vrijednih državnih kompanija, a da prethodno ne samo da nije utvrdila njihovu stvarnu tržišnu vrijednost, već je i tenderske kriterijume snizila na nedopustivo nizak nivo.

Istraživački centar MANS-a je još u martu prošle godine zatražio od Savjeta za privatizaciju izvještaj o procjeni vrijednosti Instituta u Igalu, kako bi utvrdio na bazi kojih podataka se priprema prodaja državnog paketa akcija. Savjet je ovaj zahtjev proslijedio Ministarstvu ekonomije, koje nam je dostavilo izvještaj o procjeni kapitala iz jula 1995. godine.

Ovo jasno pokazuje da je privatizacija Instituta „Dr Simo Milošević“ pripremana na bazi zastarjelih podataka, a da je sporna tržišna vrijednost kompanije naročito pokazuju i njeni finansijski izvještaji, na koje revizori godinama daju mišljenje s rezervom, naglašavajući da ne mogu da izraze stav prema vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme jer je njihova tržišna procjena rađena davne 1995. godine.

Pored toga, u finansijskim izvještajima na kraju 2012. godine vrijednost zemljišta Instituta prikazana je u iznosu od 24 miliona eura, a građevinskih objekata u iznosu od 40 miliona eura, što je ukupno 64 miliona. Revizioni izvještaj za 2013. godinu nije javno dostupan, a Komisija za hartije od vrijednosti je na zvaničan zahtjev Istraživačkog centra MANS-a saopštila da ga Institut nije ni dostavio.

Kada se ima u vidu da Institut „Dr Simo Milošević“ posjeduje oko 200 hiljada kvadrata zemljišta i 86 hiljada kvadrata objekata, vrlo je simptomatično da li su ova 64 miliona zaista njihova tržišna vrijednost, jer bi to u konkretnom slučaju značilo da kvadrat zemljišta vrijedi 120 eura, a kvadrat objekata 465 eura.

Ovo je nesumnjivo ispod svake trenutne tržišne vrijednosti nekretnina na crnogorskom primorju, a posebno kada se zna da Institut posjeduje i čuvenu rezidencijalnu vilu „Galeb“, koja je svojevremeno sagrađena za odmor jugoslovenskog predsjednika Tita. Vila ima preko pet hiljada kvadrata, ali i zemljište od 82 hiljade kvadrata, za koje postoji opasnost da ga budući kupac betonira izgradnjom apartmana i stanova za tržište.

Iz Savjeta za privatizaciju prošle sedmice je saopšteno da je zainteresovani investitor, odnosno konzorcijum „International Wellness Group Limited“, koji je registrovan u Velikoj Britaniji, ispunio tenderske uslove za prodaju 56,4 odsto državnog kapitala, te da je ponudio cijenu od 10 miliona eura za akcije, što je ispod svakog nivoa.

MANS smatra da je zbog niza propusta u privatizaciji ovog vrijednog državnog preduzeća, te činjenice da javnost uopšte nije upoznata sa osnovnim elementima ponude britanskog konzorcijuma, potrebno najhitnije zaustaviti prodaju državnog paketa akcija kako se i ova privatizacija ne bi pretvorila u jednu u nizu pogubnih privatizacija po državni interes.

Savjet za privatizaciju krije kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na tenderski postupak prodaje državnog paketa akcija u Institutu „Dr Simo Milošević“. Naime, Savjet je proglasio tajnom sve podatke koje je MANS tražio u vezi ove privatizacije. U odgovoru se navodi da se tražene informacije tiču “bezbijednosti, odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike Crne Gore”.

Do sada je zvanično najavljeno da je investitor ponudio cijenu od 10 miliona za akcije i minimalna ulaganja od 50 miliona eura, uključujući medicinsku opremu, te rekonstrukciju objekata i Vile Galeb, dok bi dalja ulaganja zavisila od izrade studije izvodljivosti i usvajanja planskih dokumenata.

Međutim, precizni podaci i ključna pitanja, poput garancija za investicioni program, pitanje socijalnog programa, te same reference konzorcijuma iz Velike Britanije, nijesu poznate.

Vlada Crne Gore u Institutu ima 56,4 odsto, Vlada Srbije 25,9 odsto, dok preostalih oko 17,5 odsto pripada ostalim pravnim i fizičkim licima.

Od 2008. godine Savjet za privatizaciju je objavio četiri javna poziva za prodaju državnog paketa akcija u Institutu u Igalu i za to vrijeme znatno snizio kriterijume za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Tako je od 2008. godine, kada je traženo da ponuđač pozitivno posluje u protekle tri godine i ima promet od 100 miliona eura, ili da pozitivno posluje ili ima kapital od 100 miliona, u 2014. godini kao uslov traženo da ima samo prihod od 100 miliona.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije u sklopu projekta “Nulta tolerancija na korupciju”. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za Afirmaciju Nevladinog Sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovoj publikaciji se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima Evropske unije.

Komentari su isključeni.