MANS procesuirao ka nadležnim institucijama preko 130 stambeno-poslovnih objekata

0

planPrikrivanje informacija o planskim dokumentima, izdavanje građevinskih dozvola suprotno planskoj dokumentaciji, prekoračenja izdatih građevinskih dozvola te naknadno uklapanje nelegalnih objekata kroz izmjene planova, i dalje su ključne karakteristike planiranja i uređenja prostora u Crnoj Gori, što pokazuju prvi rezultati višemjesečnog monitoringa izgradnje objekata u Podgorici i Baru.

Monitoring u Podgorici je obuhvatio 12 detaljno-urbanističkih planova (DUP) u okviru kojih je MANS procesuirao ka nadležnim institucijama preko 130 stambeno-poslovnih objekata. U opštini Bar je pokriveno 4 urbanistička plana, odnosno preko 20 objekata. Pored ovih lokacija, MANS je u prethodnom periodu, monitoringom pokrio i devet lokacija na Skadarskom jezeru na kojima je zabilježena gradnja.

Sve informacije koje je MANS do sada prikupio o pomenutim planovima i objektima su prezentovane u formi mapa Podgorice i Bara koje se mogu naci na sajtu MANS-a (mape nelegalne gradnje >>>), i putem kojih građani mogu dobiti informaciju da li se objekti grade u skladu sa građevinskim dozvolama i planskim dokumentima za određeni dio grada.

MANS je do podataka došao obilaskom terena i upućivanjem inicijativa nadležnim inspekcijama za postupanje, kao i zahtjevima za dobijanjem informacija o građevinskim i upotrebnim dozvolama na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Tako se na sajtu MANS-a sada mogu naći mape sljedećih planskih dokumenata: Zagorič, Blok 6, Konik-Sanacioni plan, Konik-Stari Aerodrom, Momišići B, Radoje Dakić, Zabjelo-Ljubović, Zabjelo 9, Univerzitetski centar, Naselje 1. maj i Gorica C. Barska opština je pokrivena planovima Topolica 1, Topolica 3, Topolica 4 i Topolica-Bjeliši.

Zainteresovani građani sada mogu na jednom mjestu naći podatke o investitorima pojedinih objekata u svome gradu, i vrlo lako provjeriti da li je ono što se gradi u njihovoj blizini u skladu sa zakonom i važećim planskim dokumentima.

Na ovaj način, MANS će pokušati da poveća informisanost građana o tome na koji način se razvija njihov grad, ali i da ih ohrabri da prepoznaju i samostalnije prijave kršenje zakona u ovoj oblasti.

Cilj MANS-a je da u narednom periodu pokrije mapom nelegalne gradnje i preostali dio Podgorice i proširi monitoring na druge crnogorske opštine.

Ines Mrdović
Programski asistent za održivi razvoj

Komentari su isključeni.