Protiv Kovačevića postoje dokazi i o mnogo težim krivičnim djelima

0

Pozdravljamo posljednju akciju Specijalnog državnog tužilaštva u kojoj je lišen slobode direktor Uprave za nekretnine, Dragan Kovačević, ali istovremeno i podsjećamo da ta institucija posjeduje vrlo konkretne dokaze o mnogo težim krivičinim djelima, na koje je godinama ukazivao MANS.

Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine

MANS je do sada protiv Kovačevića podnio nekoliko krivičnih prijava koje se odnose na njegov rad na fukciji direktora državnog katastra, ali i u odnosu na sumnje za nezakonito bogaćenje.

Jedna od posljednjih krivičnih prijava odnosila se na učešće Kovačevića u procjeni vrijednosti državnih parcela u Podgorici koje su bez javnog tendera prodate kompaniji “Čelebić” i sumnje da je zbog takve procjene oštećen državni budžet. (https://mans.co.me/krivicna-prijava-protiv-vise-funkcionera-zbog-prodaje-zemljista-celebicu/)

Još 2017. godine MANS je SDT-u dostavio kompletnu dokumentaciju koja svjedoči o osnovanim sumnjama da je Dragan Kovačević nezakonito stekao ogromu imovinsku korist, te da za imovinu vrijednu najmanje 100.000 eura ne postje dokazi o porijeklu novca kojom je kupljena (https://mans.co.me/nema-dokaza-odakle-najmanje-100-000-eura/).

Istraživački centar MANS-a je tada otkrio da je porodica Kovačević kupovala nekretnine, automobile i hartije od vrijednosti novcem koji nije bio zvanično prijavljen u imovinskom kartonu direktora državnog katastra. MANS je tada ovaj slučaj prijavio i Agenciji za sprječavanje korupcije, ali je njen tadašnji direktor, Sreten Radonjić, ocijenio da ASK nije nadležan za postupanje.

Početkom 2019. godine ASK-u je prijavljena i sumnjiva kupovina automobile marke Mercedes vrijednog 21.000 eura koji je registrovan na ime Draganovog mlađeg sina, Vladana Kovačevića, a koja nije bila prijavljena u imovinskom kartonu direktora katastra. Ova prijava MANS je razmatrana tek nakon odlaska Radonjića, a ASK je nedavno donio odluku da je Dragan Kovačević prekršio Zakon o antikorupciji sakrivajući vlasništvo nad pomenutom imovinom.

Model vozila Mercedes čija kupovina nije prijavljena u imovinskom kartonu

U avgustu 2016. godine, MANS je državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv Kovačevića zbog sumnji u nezakonito zapošljavanje 67 lica u državnom katastru posredstvom ugovora u djelu, a sve tokom izborne godine.

Dragan Kovačević je bio i član Komisije za procjenu vrijednosti parcela koje je Glavni grad Podgorica prodao podgoričkom biznismenu, Žarku Buriću, a na kojima se nalazi “čuveni” soliter pored hotela “Podgorica” na obali Morače. Istraživanje koje je MANS sproveo 2016. godine pokazalo je da je, zahvaljujući procjeni Kovačevića, Glavni grad pomenute parcele prodao Buriću po cijeni koja je bila znatno ispod tržišne (https://mans.co.me/buric-zaradio-na-pogresnoj-procjeni-katastra/ ).

Istraživački centar MANS-a je 2014. godine istraživao kako je Kovačević dok je obavljao funkciju načelnika lokalnog katastra u Baru (2008 – 2010.) omogućio svom starijem sinu, Danku Kovačeviću da nezakonitom prenamjenom zemljišta dođe u posjed vrijednog građevinskog zemljišta u toj opštini (https://mans.co.me/omogucio-sinu-da-dode-do-vrijedne-gradevinske-parcele/).

Tokom svog mandata na čelu barkog katastra Kovačević je nezakonito uknjižio više stambeno poslovnih objekata, što je pokazalo istraživanje MANS-a iz 2013. godine (https://mans.co.me/direktor-uprave-za-nekretnine-protivzakonito-uknjizio-vise-stambeno-poslovnih-objekata-u-baru/). Tako su se među korisnicima takve “usluge” Kovačevića našli članovi porodice Vujačić, kumovski povezani sa visokim funkcionerom DPS-a Milanom Roćenom, ali i osuđeni bivši predsjednik barske opštine, Žarko Pavićević.

MANS je te godine istraživao i na koji način je Uprava za nekretnine dodjelivala poslove premjera i katastra licima povezanim sa Kovačevićem, ali i kompanijama u kojima je udio imala njegova porodica (https://mans.co.me/poslove-namjestao-sebi-i-rodbini/).

Konačno, kada je u pitanju ono šta je, još uvijek nezvanično, bio povod za hapšenje Kovačevića, podaci Istraživačkog MANS-a pokazuju da se radi o stambenom objektu od 254 m2 u naselju Bogišići , opština Tivat. Pomenuti objekat je u tivatskom katastru uknjižen na Draganovog starijeg sina, Danka Kovačevića, i sagrađen je bez građevinske dozvole. MANS je ranije od Ministarstva održivog razvoja i turizma dobio odgovor da do prijave MANS-a, nadležne inspekcije nisu kontrolisale pomenuti objekat, kao i da je u Opštini Tivat predat zahtjev za legalizaciju.

Objekat Danka Kovačevića u Bogišićima

Podaci sa kojima raspolaže MANS pokazuju da je gradnja objekta bez građevinske dozvole započeta na parceli koju je 2017. godine kupila supruga direktora katastra, Milunka Kovačević za iznos od 54.000 eura, i do kraja godine prevela na svog sina Danka Kovačevica.

Većina prijava, i pored obimne dokumentacije koje mu je dostavljena, Specijalno državno tužilaštvo je odbacilo bez valjanog obrazloženja  vjerujemo da provjera svih navoda i dokaza treba da dovede do ponovnog otvaranja tih slučajeva.

Imajući u vidu dugogodišnji staž Kovačevića na čelu državnog katastra, MANS očekuje da istraga protiv Kovačevića neće biti zaustavljena samo na ovom pojedinčanom slučaju, već da će SDT do kraja istražiti sve sumnje u korupciju i kršenje zakona koje se vežu za njegovo ime.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.