Porez na dobit pravnih lica i trasparentnost nad kompanijama

0

Pravedan poreski sistem je ključan za dobro funkcionisanje društva. Pandemija virusa Covid-19 je pokazala da je više nego očigledno koliko su poreska sredstva i njihova ispravna raspodjela značajni za pravilno funkcionisanje naših zdravstvenih sistema. U izvještaju Mreže poreske pravde (Tax Justice Network) pod nazivom „Stanje poreske pravde u 2020. godini“ [1], navodi se da je Crna Gora ostvarila godišnji poreski gubitak u iznosu od $107.096.593 (od čega je $106.190.277 izgubljeno zbog utaje poreza na dobit pravnih lica). Ovaj poreski gubitak je mogao da pokrije godišnje zarade za 10.313 bolničara, koji bi odigrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije.

Kompanije u Crnoj Gori trenutno plaćaju stopu poreza na dobit od 9%, koja se smatra jednom od najnižih u Evropi. Zajedno sa činjenicom da postoji velika tajnost kada je riječ o porezu na dobit pravnih lica, kao i nedovoljna transparentnost podataka o vlasništvu kompanija, to značida trenutni sistem u Crnoj Gori omogućava nelegalne aktivnosti kompanija, poresku tajnu i poreske gubitke. Ovaj dokument će se baviti sistemskim pitanjima nedostatka transparentnosti poreza na dobit pravnih lica i stvarnog vlasništva, i dati preporuke.

  • Kompletnu publikaciju možete preuzeti OVDJE (PDF).

Komentari su isključeni.