Prvi antikorupcijski zakon predložen novoj Vladi

0

Na međunarodni dan borbe protiv korupcije, nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Akcija za ljudska prava (HRA), Institut Alternativa (IA), Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) i Centar za građanske slobode (CEGAS) predale su Ministarstvu javne uprave nacrt izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Ovo je prvi antikorupcijski zakon koji je predložen novoj Vladi sa ciljem da omogući građanima, medijima i nevladinom sektoru da imaju aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije i kontroli rada vlasti.

Pozivamo ministarku Tamaru Srzentić da prihvati naše predloge i što prije zakaže javnu raspravu, kako bi ovaj zakon po hitnom postupku bio usklađen sa međunarodnim standardima.

Evropska komisija i brojne međunarodne institucije su više puta ukazivale da je neophodno izmjeniti ovaj Zakon, posebno potencirajući značaj pristupa informacijama koje mogu ukazati na korupciju i nezakonit rad institucija.

Predloženim nacrtom se ukidaju brojne zakonske odredbe koje je uvela  prethodna vlast kako bi na hiljade dokumenata od javnog značaja proglasila državnim ili poslovnim tajnama.

U nacrtu su predložene nove, preciznije, definicije pojmova informacija i testa štetnosti i javnog interesa, usklađene sa međunarodnim standardima, i preciznije su propisani uslovi pod kojima se podaci mogu proglasiti tajnom.

Predviđeno je da institucije i drugi obveznici zakona na svojim sajtovima objavljuju mnogo više podataka, pogotovo o potrošnji njihovih budžeta.

Ojačane su nadležnosti drugostepenog organa da kontroliše istinitost navoda institucija da ne posjeduju tražene podatke, kao i da obezbijedi izvršenje odluka.

Iz nove Vlade su više puta poručili da će njihov rad biti transparentan, zato očekujemo da će biti spremni da u najkraćem mogućem roku predlože izmjene ovog zakona kao jasnu poruku raskida sa dosadašnjom praksom sakrivanja informacija od javnog interesa.

NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS
NVO Akcija za ljudska prava – HRA
NVO Institut Alternativa – IA
Centar za monitoring i istraživanje – CEMI
Centar za građanske slobode – CEGAS

Komentari su isključeni.