Radnici EPCG u junu dobijaju trinaestu platu, uprava tvrdi da to nema veze sa izborima

0

Zaposlenima u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) će u junu biti isplaćena takozvana trinaesta plata, u visini prosječne zarade na nivou kompanije. Odluku  je donio Odbor direktora na sjednici koja je održana krajem maja, zbog, kako se navodi u dokumentu, ostvarenog poslovnog rezultata kompanije. Iz uprave EPCG su negirali da odluka nema veze sa izborima, ali su odbili da za Istraživački centar MANS-a otkriju koliko će sredstava biti podijeljeno zaposlenima.

U dokumentu Odluke do koje je došao MANS, navodi se da je inicijativa potekla od Sindikalne organizacije zaposlenih EPCG, te da pravo na ovaj bonus imaju svi zaposleni koji su zasnovali radni odnos do kraja 2021. godine, a onima koji su to uradili tokom prošle godine – biće isplaćen iznos srazmjeran broju dana provedenih u radnom odnosu tokom 2022. godine.

Dodatan novac neće dobiti samo trenutno zaposleni, već i oni koji su tokom ove i prošle godine bili angažovani posredstvom takozvanih agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, navodi su u Odluci koju je potpisao predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović.  

Odgovarajući na upit Istraživačkog centra MANS-a iz uprave EPCG tvrde da odluka da se isplati takozvana trinaesta plata u mjesecu u kome se održavaju parlamentarni izbori, nema nikakve veze sa dnevnom politikom.

„EPCG i njeni zaposleni ne mogu biti odgovorni zbog toga što se, svako malo, održavaju izbori niti zbog takvih situacija mogu zamrzavati rješavanje pitanja od interesa za Društvo“, navode iz uprave EPCG i dodaju da ta kompanija poštuje sve zakonske obaveze, u ovom slučaju Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih.

Kao povod za isplatu bonusa, iz EPCG navode odličan poslovni rezultat za 2022. godine koji je utvrđen revidovanim finansijskim izvještajem za tu godinu.

Sa druge strane, pomenute finansijske izvještaje tek treba da razmatra Skupština akcionara koja je zakazana za kraj ovog mjeseca, pa nije jasno kako se Odbor direktora u Odluci poziva na dokumenta koja još nisu usvojena od strane pomenute Skupštine.

Iako se poziva na odlične rezultate u poslovanju tokom prošle godine, zanimljivo je da je neto dobit tada bila čak deset puta manja nego 2021. godine.

Prema podacima iz posljedjeg finansijskog izvještaja, EPCG je zapošljavala 1109 lica. Iz uprave EPCG su odbili da saopšte koliko će novca biti potrošeno za isplatu takozvane trinaeste plata u mjesecu kada se održavaju parlamentarni izbori.

Više od godinu kriju podatke o novom zapošljavanju

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ne obavezuje kompanije u državnom vlasništvu da javnost obaviještavaju o novom zapošljvanju tokom predizborne kampanje. Radi se o očiglednoj „rupi“ u zakonu koju veliki broj kompanija koristi kako bi sakrio da se predizborno zapošljavanje i dalje koristi kao mehanizam za uticaj na birače. Ovo je posebno problematično u situaciji gdje su kompanije u državnom vlasništvu i nakon smjene prethodnog režima, nastavile da se koriste kao plijen političkih partija.

MANS je u prethodnom periodu koristeći Zakon o slobodnom prisutpu infomacijama tražio podatke o ugovorima o zapošljavanju koje je EPCG zaključivao, ali je ova kompanija ignorisala svakiod upućenih zahtjeva, čak i nakon odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kojima im se nalaže da dostave tražene informacije.

Projekti EPCG zloupotrebljavani u predizbornim kampanjama

EPCG je jedna od državnih kompanija čije projekte nerijetko možemo vidjeti kao sastavni dio predizbornih kampanja političkih partija čiji funkcioneri zauzimaju rukovodeće pozicije u toj kompaniji. Taj trend je naročito bio izražen tokom prethodnih predsjedničkih izbora, a nastavio se i u kampanji za parlamentarne izbore, gdje se projekti EPCG i rezultati koje ostvaruje pripisuju isključivo menadžmentu, sa posebnom napomenom iz koje političke partije potiče takav rukovodeći kadar.

Ovakav odnos prema državnim resursima je bio karakterističan za partije prethodne vlasti, ali primjeri iz izbornih procesa nakon 2020. godine pokazuju da su mehanizmi zloupotrebe uspješno preuzeti od strane nove vlasti, a nekadašnje opozicije.

Istraživački centar MANS-a

Komentari su isključeni.