Radonjić u potpunosti obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

0
SretenRadonjic02

Sreten Radonjić – Direktor Agencije za sprečavanje korupcije

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić u potpunosti je obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja prilikom odlučivanja po prijavama MANS-a, jer je na osnovu tih prijava donio potpuno nezakonita akta kojima se omogućava institucijama da kriju podatke o predizbornoj potrošnji budžeta.

Ovakvo nezakonito odlučivanje direktora Agencije ne čudi, imajući u vidu da se radi o kadru Duška Markovića, drugog čovjeka crnogorske Vlade i partije na vlasti, koji je na čelo Agencije doveo Radonjića upravo sa ciljem da obesmisli Zakon i da obezbijedi da institucije i odgovorna lica u njima ne snose bilo kakve posledice za njegovo kršenje.

Zbog toga je MANS danas Upravnom sudu podnio prvi set tužbi protiv takvih akata Agencije za sprječavanje korupcije, kojima se legalizuje nezakonito ponašanje institucija koje sakrivaju ili na neadekvatan način objavljuju analitičke kartice, putne naloge i druga dokumenta koja sadrže informacije o tome kako se koristi državni novac tokom predizborne kampanje.

Naime, donošenjem spornih akata, direktor Agencije je pokazao da ne samo što nije u stanju da sprovodi Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, već nema ni elementarno poznavanje pravnih procedura. Naime, akta koja je Radonjić donio nemaju bilo kakvu pravnu formu rješenja ili odluke, već se radi o pravno nepismenim aktima koji ne zadovoljavaju elementarne proceduralne uslove da bi bili zakoniti.

Zbog toga smo sigurni da će sporna akta biti poništena od strane Upravnog suda, što će predstavljati dodatnu potvrdu nezakonitog i politizovanog rada eksponenta Duška Markovića koji sjedi na čelu Agencije za sprječavanje korupcije.

Imajući u vidu način na koji Duško Marković doveo Radonjića na čelo Agencije, te njegovu prethodnu radnu biografiju koja ima veliku hipoteku nedostatka bilo kakvih rezultata, nismo ni očekivali da će na drugačiji način odgovoriti na naše prijave. Zbog toga su se sada stekli uslovi da sada crnogorsko sudstvo pokaže da li je doraslo da obezbijedi uslove za borbu protiv političke korupcije.

Dakle, podaci koji nesporno moraju da budu javni i to po osnovu više zakona, institucije u saradnji sa kadrovikom Duška Markovića koji vodi Agenciju sakrivaju, a jedini racionalan razlog da to čine je očigledno potreba da se sakriju informacije o potrošnji budžeta u predizbornom perodu i eventualne zloupotrebe u partijske svrhe.

Ipak, svi podaci o trošenju državnog novca od strane raznih institucija koje su budžetski korisnici, a koje te podatke kriju, moraju biti javni i mimo izbora, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, koji omogućava građanima da u svakom trenutku znaju kako se troši državni novac od strane bilo kojeg državnog organa. Zbog toga je MANS, posredstvom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, od svih institucija koje kriju podatke od javnosti zatražio informacije o trošenju državnog novca u periodu predizborne kampanje. Podatke koje smo tražili institucije će nesporno morati da objave, pošto od kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama Sreten Radonjić ne može da ih zaštiti.

Ipak, kako bismo pokušali da obezbijedimo i da postupanje Agencije za sprječavanje korupcije bude u skladu sa zakonom, podnijeli smo i nastavićemo da podnosimo tužbe Upravnom sudu protiv svih nezakonitih akata i odluka Agencije. Na taj način će se stvoriti sudska praksa, otkriti nedostaci u radu institucija, ali i nedostaci u tumačenju zakonskih odredbi od strane Agencije, koje institucijama služi kao alibi za nezakonita postupanja.

Sa druge strane, uvjereni smo da će Upravni sud poništiti ovakve, nezakonite i elementarno pravno nepismene odluke Radonjića, kako bi se konačno prekinulo sa obesmišljavanjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao ključnog zakona koji treba da obezbijedi da se u predizbornom periodu državni novac ne koristi za kupovinu glasova i druge izborne manipulacije.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.