Partije odmah da objave izvore finansiranja kampanja

0

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu inforamcijama, MANS je od svih političkih partija, parlamentatnih i vanparlamentarnih, zastražio izvode sa svih bankarskih računa koje posjeduju, za period januar-jun 2016. godine, dakle prije zvaničnog raspisivanja parlamentarnih izbora. Kada su u pitanju parlamentarne partije, izvode za ovaj period su dostavile DNP (DF), HGI, Pozitivna i Albanska alternativa. Sve ostale partije, uključujući i one partije i koalicije koje vidjlivo imaju najnitezivnije kampanje su ignorisale zakonsku obavezu da objave informacije.

1

MANS je nakon raspisivanja izbora i zvaničnog početka kampanje ponovo zatrazio izvode sa svih bankarskih računa za period 1 jul – 31 avgust i 1-15 septembra, ali je ovog puta samo HGI dostavila tražene podatke. Čak i one partije koje su prije kampanje bile raspoložne da nam dostave podatke, nakon raspisivanja izbora to više nisu htjele da urade.

Zanimljiv je slučaj Bošnjačke stranke koje MANS-ov zahtijev za pristup informacijama o njhovim finansijama odbila uz obrazloženje da to radi zbog “zaštite privatnosti”, iako se prvestveno radi o troškovima koji su nastali trošenjem novca poreskih obveznika Crne Gore.

Nijedna od vanparlamentarnih političkih partija koje tada nisu bile obveznice Zakona o SPI, nisu željele da proaktivno objave podatke o svojim finansijama.

MANS je za one partije koje jesu dostavile izvode sa računa tražio detaljnije info o placenim fakturana i isplaćenim honoratima, ali je kompletnu informaciju ponovo dobio samo od HGI. Ostale partije koje jesu dostavile izvode, nisu htjele da dostave detaljnije informacije o svojim finansijama.

Dvije sedmice prije izbora, partije i politički savezi sa vjerovatno najvećim budžetima sa kampanju i dalje odbijaju da saopšte izvore svog finansiranja, ali i na koji nacin trose novac u predizbornoj kampanji. Sve politicke partije u kampanji zagovaraju povecanje vladavine prava, pa je nezamislivo da u toj borni ne pocnu od licnog primjera i javnosti saopste kako se finansiraju.

Smatramo da građanin-glasač ima pravo da zna prije nego sto da svoj glas nekoh partiji ili političkom savezu, koji su izvori finansiranja tih političkih struktura.

MANS poziva sve političke partije koje ovih dana vode predizbornu kampanju da odmah i bez odlaganja objave kompletne i detaljne informacije o izvorima finansiranja njihovih kampanja i time pomognu da se poveća nivo transparetnosti kampanje i suzi prostor za proizvoljne manipulacije na tu temu.

Smatramo da one partije koje nemaju šta da kriju, odnosno čiji su izvori finansiranja legalni mogu sve podatke o svojim finansijama već sjutra učiniti javnim na svojim internet prezentacijama.

Prezentacija (powerpoint) >>>

Dejan Milovac
MANS

Komentari su isključeni.