Raspodjela budžetske rezerve mora biti transparentnija nego do sada

0

MANS je danas pozvao Vladu Crne Gore da bez odlaganja povuče Zaključak o korišćenju tekuće budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine dok ne izmjeni pravilnik o njenom korišćenju i definišu jasni i transparenti kriterijumi za trošenje novca građana Crne Gore.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Zaključak kojim se planira raspodjela 200 hiljada eura iz tekuće budžetske rezerve za period januar-mart 2021. godine na način što će odluku o polovini tog novca donositi Uži kabinet Vlade Crne Gore, a preostalih 100 hiljada eura Komisija za raspodjelu sredstava budžetske rezerve i Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Zaključak o korišćenju tekuće budžetske rezerve

Kako se navodi u Zaključku, sredstva su namjenjena za pomoć pravnim licima za finansiranje djelatnosti, fizičkim licima za liječenje, školovanje i poboljšanje materijalne situacije i sanacije posljedica elementarnih nepogoda.

Zaključkom je planirano da ova sredstva budu potrošena u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava iz tekuće i stalne budžetske reserve iz 2009. godine.

Međutim, pravilnik koji je donijela vlada DPS-a još 2009. godine, osim visine iznosa ne definiše “bliže kriterijume” po kojima se taj novac treba raspoređivati, a svjedoci smo da je upravo takva zakonska definicija u prethodnom period bila izgovor za brojne zloupotrebe novca iz budžeta, naročito kada su u pitanju socijalna davanja u predizbornom periodu.

Zbog toga smatramo da postojeći pravilnik ne ispunjava ni minimum uslova za obezbjeđenje pune transparentnosti raspodjele državnog novca iz tekuće budžetske rezerve i predstavlja zaostavštinu prethodne vlasti.

Ovo je naročito važno imajući u vidu martovske lokalne izbore u Nikšiću koji moraju biti oslobođenji bilo kakve sumnje kada je u pitanju trošenje sredstava iz budžeta Crne Gore i u tom smislu pokazati da postoji ozbiljna politička volja da se raskine sa dosadašnjom praksom u ovoj oblasti.

Imajući u vidu sve navedeno, još jednom pozivamo vladu da odmah zaustavi realizaciju pomenutog zaključka i raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve i kroz donošenje konkretnih i javno dostupnih kriterijuma obezbijedi da ona bude transparentna i lišena prostora za zloupotrebe bilo kakve vrste.

Dejan Milovac
MANS

Komentari su isključeni.