Održan dvodnevni trening za novinare

0

MANS je u prethodna dva dana, 22. i 23. februara 2021. godine, organizovao onlajn trening za 20ak novinara iz raznih crnogorskih medija, koji su imali priliku da savladaju ili usavrše vještine onlajn i oflajn istraživanja, pretraživanja domaćih i stranih registara lica i kompanija, slobodnog pristupa informacijama i fact-checkinga (utvrđivanja tačnosti informacija).

Obuka je održana u saradnji sa organizacijom KRIK iz Beograda, a sve uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u okviru projekta „Podrška istraživačkom novinarstvu u Crnoj Gori“, koji realizuje NVO MANS.

Projekat za cilj ima osnaživanje kapaciteta crnogorskih novinara pri korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u procesu pribavljanja podataka za priču. Novinari će, uz mentorstvo MANS-a, moći da koriste aplikaciju za podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Dodatno, jedan od ciljeva projekta je i povezivanje crnogorskih novinara sa regionalnim i kolegama iz inostranstva, sa kojima će moći da sarađuju u okviru istraživanja koja se odnose na teme koje prevazilaze državne granice. Na kraju, projekat za cilj ima i da novinari redovnije koriste dostupne međunarodne baze podataka lica i kompanija, ali i da usavrše proces fact-checkinga, što će doprinijeti boljem kvalitetu istraživačkih priča.

MANS

Komentari su isključeni.