Reagovanje na saopštenje Agencije za sprečavanje korupcije

0

Posljednje saopštenje Agencije za sprječavanje korupcije potvrđuje da usmena rasprava u predmetu koji je ezakonito vode protiv Vanje Ćalović Marković nije zakazana da bi se utvrdile činjenice i proveli dokazi, već samo da bi se ispunila forma u cilju donošenja političke odluke koju je Agencija prethodno najavila. Podsjećam da je Agencija odmah po prijemu presude Upravnog suda javno saopštila da će ponovo donijeti odluku da je Vanja Ćalović Marković prekršila zakon, pa je očigledno da raspravu nijesu zakazali da bi pravilno i potpuno utvrdili činjenično stanje i proveli dokaze na osnovu čega bi trebalo da se donese odluka.

Upravo je to razlog što je Agencija nezakonito isključila javnost u postupku i što medijima nije dozvolila da prate tok rasprave. Navodi Agencije da postupak provjere podataka iz izvještaja javnog funkcionera nije dostupan za javnost, potpuno su neosnovani i besmisleni. Juče je u Agenciji bila zakazana usmena rasprava u postupku koji vode protiv Vanje Ćalović Marković, a ne postupak provjere podataka iz izvještaja. Postupak provjere podataka iz
izvještaja je potpuno druga vrsta postupka koji sprovodi Agencija bez rasprave prikupljanjem podataka o imovini i prihodima od strane organa vlasti i pravnih lica i taj postupak je regulisan potpuno drugim odjeljkom Zakona o sprječavanju korupcije. Uostalom, radi se o ličnim podacima Vanje Ćalović Marković koji se tiču njene zarade i koje je ona učinila javnim upravo da bi pokazala da su neosnovani i lažni navodi Agencije tom smislu.

Na kraju, nivo stručnosti i kapaciteta Agencije možda najbolje odslikava navod da je u suprotnosti sa zakonom to što se Vanja Ćalović Marković pojavila sa punomoćnikom. Nevjerovatna je upornost Agencije da Vanji Ćalović Marković uskrati sva elementarna prava koja ima u postupku, pa sada čak i pravo da na raspravu dođe sa advokatom. Ovo posebno kod činjenice da pune dvije godine koliko se ovaj postupak vodi, Agencija još uvijek nije saopštila koju povredu zakona joj stavlja na teret i kojim dokazima je potvrđuje.

  • Podnesak Agenciji za sprječavanje korupcije >>>

Veselin Radulović, advokat iz Podgorice

Komentari su isključeni.