Sada Nada može dva puta da glasa

0

Podgorica – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) saopštila je juče da su. u birački spisak u Nikšiću, nakon parlamentarnih izbora, upisani novi birači koji imaju identične ili veoma slične podatke kao oni građani kao su već imali pravo glasa u oktobru.

“Činjenica da osobe sa identičnim imenom i prezimenom, datumom rođenja i adresom imaju različite matične brojeve navodi na sumnju da su istim ljudima izdavane lažne lične karte kako bi mogli po dva puta glasati i tako uticati na rezultat izbora” saopšteno je iz MANS-a koji je ocijenio da se nastavljaju manipulacije sa biračkim spiskovima i da nadležni organi brutalno ignorišu preporuke ODIHR-a da birački spiskovi moraju biti transparentni, ažurni i u skladu sa drugim podacima, kao što su knjige rođenih i umrlih.

“Tako odnedavno u Nikšiću postoje dvije Nade GLušac rođene istog datuma, 13. 9. 1990. i obje žive na adresi Crkvice bb i glasaju na istom biračkom mjestu, „Dom Donje crkvice”. Njihov matični broj se razlikuje samo u jednoj, posljednjoj cifri. Međutim, posljednja cifra se računa na osnovu posebne formule koja uzima u obzir prethodnih 12 cifara, pa kada su one iste i posljednja cifra, teorijski, mora biti ista. Na prošlim izborima pravo glasa je imala samo jedna Nada, dok je druga naknadno upisana”, navodi MANS.

Ta NVO ukazuje da je još drastičniji primjer dva Filipa Grubača, oba rođena 3. 10.1994, koji žive na istoj adresi. Riđani bb, dok im se JMBG razlikuje samo u dva posljednja broja.

“Oba Filipa su u birački spisak upisana u posljednjih nekoliko mjeseci. Zanimljivo je da u Centralnom biračkom spisku stoji da je datum promjene podataka za Filipa bio 3. 10.1994 godine, iako to očigledno nije tačno jer bi značilo da je upisan u spisak čim se rodio”, navodi MANS. Slično je, navode iz MANS-a, i sa dvije Gordane Milović, obje upisane u birački spisak tek nakon prošlih izbora, obje rođene 26. 10. 1994. godine, a matični brojevi im se razlikuju samo u dva broja.

“Sudeći prema šiframa birača, u spisak su upisane relativno brzo jedna poslije druge. One, pak, žive na različitim adresama i glasaju na različitim biračkim mjestima”, ukazuje MANS.

MILADIN se naprasno pojavio ili dupla lična

Nakon izbora, doda je ta NVO, u spisak je upisan i drugi Miladin Kovačević, rođen 10. 6. 1959, kao i njegov dvojnik koji je i ranije imao pravo glasa. Obojica žive na istoj adresi, Zaslap bb i glasaju na istom biračkom mjestu „Kuća Blaža Vujičića”, ali im se matični brojevi razlikuju u četiri cifre.

To znači, zaključuje MANS, da se ili naprasno pojavio još jedan Miladin ili je „starom” izdata dupla lična karta.

“Dvojnik Mitra Marica, rođen istog datuma, 1. 1. 1988, koji živi na istoj adresi.

Štedim bb, takođe je upisan u birački spisak tek nakon prošlih izbora, a do tada je pravo glasa imala samo jedna osoba sa tim imenom. „Novi” Mitar ima JMBG koji se razlikuje od „starog” u samo dvije cifre, što znači da ima drugu ličnu kartu”, dalje broji MANS.

Nakon prošlih izbora je upisan i dvojnik Radinka Marojevića, kao i Četka Mrvaljevića.

“Oba su rođena istog datuma, 24. 3. 1957, a dok jedan živi u Grebice bb, adresa drugog je Prvi maj. Njihovi matični brojevi se razlikuju u četiri cifre, a drugi Četko ranije nije imao pravo glasa”.

DVOJNICI sa prethodnih izbora

MANS je našao i niz primjera da su osobe sa gotovo identičnim podacima i ranije mogle da glasaju na izborima.

“Još od ranije u Nikšiću glasaju dvije Vesne Jokić , obje rođene 10. 6. 1972. godine u istom gradu, a njihovi JMBG se razlikuju u dva broja. One žive na različitim adresama i glasaju na različitim biračkim mjestima, navode u toj NVO i dodaju da je slično sa dva Božidara Nikčevića rođena 8. 1. 1975, koji žive na različitim adresama i glasaju na različitim biračkim mjestima.

U MANS-u navode da se, kao i prošlog puta, i sada nastavlja trend upisa birača „dvojnika” čiji podaci su izuzetno slični već postojećim i navode na sumnju da je riječ o istim ljudima.

“U nikšićki birački spisak nakon prošlih izbora je upisana druga Darinka Jovanović, rođena 4.12. 1947.

godine, dok je nj ena imenjakinja i prezimenjakinja rođena 4.2. iste godine. Obje žive na istoj adresi. Sličan je i primjer Aleksandra Čurovića koji je upisan nakon prošlih izbora, rođenje 17. 6. 1979, mjesec dana nakon Aleksandra koji je i ranije imao biračko pravo. Zvanično je riječ o različitim osobama koje imaju dvije lične karte, a “dvojnici” žive na istoj adresi Oštrovac 41. Takav je i primjer Branke Kostić, rođene 14. 3. 1948, čija je „dvojnica” sa istim imenom, rođena dan ranije, upisana tek nakon izbora. Obje Branke žive u Ulici Nikole Tesle”, saopšteno je iz te NVO.

Navode da je gotovo identičan slučaj Ilije Milića,01ge Banićević, Jovana Todorovića, Puniše Ćipranića, Veselina Čipranića. U Nikšiću ima još dvojnika, kao što su dvije Zorice Mušikić, dva Milana Dragnića i dva Jovana Tripkovića.

“Konkretni primjeri pokazuju da sistem za čije projektovanje i održavanje su potrošeni milioni eura i dalje omogućava da osobe sa istim matičnim brojem imaju pravo glasa na dva biračka mjesta, odnosno da čak i kada se neko odseli sa jedne adrese, može dobiti pravo glasa na drugom biračkom mjestu bez prethodne odjave”.

U tom smislu, MANS je naveo primjere po dvije Mirjane Radnić, Savete Vemić i Stanuše Giljen.

POTVRDA da je bilo nezakonitosti

Podaci MANS-a pokazuju da su neki duplikati brisani nakon prošlih izbora, odnosno nakon što je ta NVO objelodanila te podatke.

“Time su faktički priznate nezakonitosti, odnosno potvrđeno je da lica koja su bila upisana u birački spisak nisu mogla imati pravo glasa i/ili nisu uopšte postojala. U biračkom spisku koji je korišćen za prošle izbore, u Nikšiću su postojala

dva Ivana Roćenovića, oba rođena istog datuma, 10. septembra 1991. godine, dok su im se JMBG razlikovali samo u posljednja dva broja. Dok je jedan živio u Ulici 79 bb, adresa drugog je bila Ulica 79 broj 4. Oba su glasala na istom biračkom mjestu, „Školski centar”. U posljednjem biračkom spisku izbrisan je jedan Ivan Roćenović” saopšteno je iz MANS-a.

Oni su dodali da je slično i sa Cvijetom Backović i Suzanom Janjušević i da sada u biračkom spisku postoje samo po jedana osoba sa tim imenom i prezimenom.

Komentari su isključeni.