Održano ročište po tužbi 25 zaposlenih u MANS-u protiv države

0

Danas je u Osnovnom sudu u Podgorici održano ročište po tužbi 25 zaposlenih u MANS-u protiv države, radi naknade štete zbog nezakonitog nadzora internet komunikacije MANS-a i kršenja osnovnih ljudskih prava. Na ročištu je pročitan dopis Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju u kome se navodi da su spisi predmeta u kome su preduzimane radnje prema zaposlenima u MANS-u dostavljeni Vrhovnom državnom tužilaštvu još u julu 2011. godine. Podsjećam da Ranka Čarapić uporno ćuti po našem zahtjevu da nam omogući uvid u spise i materijal koji je prikupljen nadzorom zaposlenih u MANS-u, iako je sud utvrdio da imamo pravo na to, zbog čega smo predali žalbu ministru pravde.

Na ročištu je sud proveo pismene dokaze koje su tužioci predložili, među kojima su i poziv i zapisnik o nezakonitom saslušanju Vanje Ćalović u policiji, rješenje MUP-a kojim se nalaže policiji da postupi po naše zahtjevu i dostavi nam informacije koje je prikupila o MANS-u, a po kome policija ne postupa već godinu i po, zatim akti Savjeta za građansku kontrolu rada policije u kojima se utvrđuje da je policija postupala nezakonito prema zaposlenim u MANS-u i urgencija koju smo predali Ranki Čarapić, a po kojoj ona ne postupa preko 5 mjeseci. O provođenju dokaza uvida u sadržaj CD-a sa snimkom svadbe Safeta Kalića, sud će odlučiti naknadno.

Tužioci i zastupnik tužene nijesu imali prigovora na provedene dokaze, pa je sud za sljedeće ročište odredio saslušanje svih tužilaca osim Vanje Ćalović, koja je već dala iskaz u ovom postupku. Takođe, sud će zatražiti od Vrhovnog državnog tužioca da mu dostavi spise predmeta u kome su preduzimane radnje prema zaposlenim u MANS-u, pa ostaje da vidimo da li će Ranka Čarapić još jednom pokazati da za nju, pored zakona, ne važe ni odluke i nalozi suda. Sljedeće ročište održaće se dana 04.04.2013. godine u 13:45 časova.

Punomoćnik MANS-a
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.