Saopštenje novinara i urednika povodom najavljenih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama

0

Novinari i urednici crnogorskih medija pozvali su danas Ministarstvo javne uprave da iz procedure povuče predložene izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama zbog predloženih rješenja kojima se u značajnoj mjeri ugrožava rad medijske zajednice.

Izmjene Zakona koje je predstavilo Ministarstvo javne uprave predstavljaju ogroman korak unazad čak i u odnosu na postojeći Zakon čija primjena je već naširoko kritikovana od strane domaće i međunarodne javnosti.

Ovo se dominantno odnosi na nova ograničenja u pristupu informacijama koja su izmjenama dodatno proširena, a državnim institucijama je ostavljeno još više prostora da, bez jasnih definisanih kriterijuma, odbiju pristup informacijama.

Na taj način se svakom državnom organu daje ogromna diskreciona moć da potpuno samostalno, bez jasno definisanih procedura, odlučuje šta je „nerazuman zahtjev“, šta je „previše zahtjeva“ i na koji način traženje informacija „mogu ugroziti rad organa“. Ovako postavljena ograničenja imaju jasan cilj da praktično ozakone dosadašnje ponašanje državnih institucija koje su potpuno samovoljno odbijale zahtjeve za pristup informacijama, naročito onima koje su mogle ukazati na postojanje korupcije ili nekog drugog kršenja zakona.

Posebno upozoravamo, da možda najproblematičnije ograničenje dolazi u predizbirbornoj godini, a odnosi se na mogućnost da političke partije budu izuzete od primjene ovog zakona. Imajući u vidu dosadašnju praksu kada je u pitanju transparentnost trošenja novca političkih partija, više je nego očigledno da predloženo ograničenje ima samo i isključivo za cilj da se sakrije politička korupcija.

Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da predložene izmjene predstavljaju atak prije svega na istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori i imaju za cilj da se civilna kontrola rada vlasti dodatno ograniči i u potpunosti obesmisli.

Predložene izmjene Zakona se kose sa dobrom međunarodnom praksom, a u potpunoj su suprotnosti i sa višegodišnjim preprorukama Evropske Komisije koje se odnose na opštu transparentnost rada Vlade i slobodan pristup informacijama uopšte.

Usvajanje ovakvih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama bi predstavljalo korak unazad u do sada postignutim rezultatima kada je u pitanju reforma slobodnog pristupa informacijama, ali nažalost i dokaz da Vlada uporno derogira zakone koje je ranije razvijala u saradnji sa međunarodnom zajednicom.

Zbog toga pozivamo Ministarstvo da poštuje Ustav i međunarodne konvencije, i vrati na doradu predložene izmjene Zakona koje ograničavaju pravo pristup informacijama, ali i rad medija i nevladinih organizacija.

Dolje potpisani urednici i novinari,

 1. Danilo Ajković, novinar, FOS Media
 2. Tatjana Ašanin, urednica, TV Vijesti
 3. Marijana Bojanić, direktorica Vijesti
 4. Mirko Bošković, istraživački novinar
 5. Svetlana Đokić, novinarka, TV Vijesti
 6. Ivana Gudović, urednica, ND Vijesti
 7. Jelena Jovanović, novinarka ND Vijesti
 8. Jaša Jovićević, direktor, agencija MINA
 9. Goran Kapor, novinar, ND Vijesti
 10. Damira Kalač, novinarka, ND Vijesti
 11. Srdan Kosović, urednik, ND Vijesti
 12. Milica Krgović, novinarka, DAN
 13. Danijela Lasica, novinarka, TV Vijesti
 14. Vuk Lajović, novinar, ND Vijesti
 15. Nikola Marković, urednik DAN-a
 16. Draško Milačić, novinar, DAN
 17. Milorad Milošević, novinar, ND Vijesti
 18. Milka Tadić Mijović, direktorica CIN-CG
 19. Marija Mirjačić, novinarka, ND Vijesti
 20. Jovan Nikitović, novinar, Pobjeda
 21. Ana Ostojić, novinarka, DAN
 22. Vladimir Otašević, novinar, DAN
 23. Mihailo Jovović, programski urednik ND Vijesti
 24. Tina Popović, urednica, ND Vijesti
 25. Zoran Radulović, novinar, Monitor
 26. Mila Radulovic, urednica, ND Vijesti
 27. Miloš Rudović, novinar, ND Vijesti
 28. Marko Vešović, novinar, DAN
 29. Duško Vuković, novinar
 30. Dobrila Plamenac Vuković, urednica, PCNEN

Komentari su isključeni.