Saopštenje za medije – Povodom najavljene sudske parnice protiv MANS-a

0

Kontraverzni kolašinski biznismen, Zoran Bećirović, do sada je propustio svaku priliku da pruži svoje viđenje poslovne saradnje sa predsjednicom Vrhovnog suda, Vesnom Medenicom, pa tako ni nakon najave sudske parnice protiv MANS-a, nemamo više informacija o tome šta su bili motivi da se transakcija prodaje zemljišta vrijedna oko 140 hiljada eura između kućnih prijatelja  sprovede kroz šemu kompanija.

MANS je kroz svoje istraživanje nepobitno dokazao da je predsjednica Vrhovnog suda prekršila zakon, jer nije prijavila prihod od posla sa Bećirovićem. Kompletno istraživanje je sprovedeno na osnovu javno dostupnih i lako provjerljivih informacija, ali i potvrđeno kroz zvaničnu dokumentaciju dostavljenu od državnih institucija.

Ono što je i dalje nepoznato jesu motivi da se prodaja privatne imovine bliskom prijatelju ne obavi direktno, već preko nekoliko kompanija, a da kompletan posao bude sakriven ne samo od javnosti Crne Gore, već prije svega i od nadležnih organa.

To su pitanja na koje odgovore mogu dati samo Medenica i Bećirović, ali to još uvijek nisu učinili. Umjesto toga, Bećirović je najavio sudsku parnicu protiv MANS-a kako bi „odbranio svoju časti i ugled“.

Kada su u pitanju drugi slučajevi kojima se bavio MANS u posljednjih deset godina, a koji su se odnosili na Bećirovića, on nije demantovao svoju umiješanost u bilo koji od njih, niti smo do sada imali bilo kakvu reakciju sličnu onoj kojoj sada svjedočimo kada je javnost ugledala poslovnu šemu sa predsjednicom Vrhovnog suda, Vesnom Medenicom.

Najavu sudske parnice doživljavamo prije svega kao odsustvo argumenata da se demantuje bilo šta iz našeg istraživanja, ali i kao svojevrsnu vrstu pritiska da prestanemo da istražujemo sumnjive poslove crnogorskih državnih funkcionera i sa njima povezanih biznismena.

Ipak, na žalost Bećirovića i Medenice, ovakve tužbe do sada nisu spriječile MANS da još upornije radi na razotkrivanju prikrivenih veza između države i kontraveznog biznisa,  pa će i ovog puta biti tako.

Još jednom podsjećamo da Medenica jeste u potpunosti slobodna da bira kućne prijatelje prema svom afinitetu, ali da je nedopustivo da kao predsjednica Vrhovnog suda, prikrivanjem poslovnih odnosa sa njima,  dovodi u pitanje povjerenje građana u instituciju na čijem je čelu. Od nespornog je javnog interesa da građani imaju punu informaciju o tome i to bilo kakva tužba zbog „povrede časti i ugleda“ ne može da spriječi.

 

MANS

Komentari su isključeni.