Saopštenje za medije povodom izjave predsjednika Savjeta AZLP

0

Pozivamo predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhameda Đokaja, da crnogorskoj javnosti pokuša da objasni naglu promjenu u odlučivanju te institucije, kojom je političkim partijama omogućila da sakriju podatke o svom finansiranju.

U svom reaovanju Đokaj nije obrazložio razloge zbog kojih je Agencija naglo promijenila praksu, stoga i dalje ostaje nejasno kako je moguće da političke partije u periodu važenja istog Zakona prvo imaju obavezu izvještavanja javnosti o svojim finansijama, a onda nemaju.

Podsjećamo predsjednika Savjeta da je upravo Agencija u 152 odluke nedvosmisleno potvrdila da političke partije predstavljaju obveznike Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa ostaje sporno šta predstavlja motiv za ovako radikalan zaokret, baš nakon što je Specijalni tužilac otvorio istragu o sumnjivim donacijama DPS-a koje je MANS otkrio upravo na osnovu dokumentacije dobijenu po tom Zakonu.

Pozivanjem na presudu iz 2011. godine, kojom se političke partije ne tretiraju kao obveznici Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Savjet nije ponudio valjan argument za svoje postupanje, jer je ta presuda donijeta u vrijeme važenja starog Zakona.

Naime, izmijenjenim ZoSPI iz 2012. godine, obveznici ovog Zakona nisu samo organi vlasti u užem smislu, već i sva pravna lica koja se većim dijelom finansiraju iz državnog budžeta, a to upravo predstavlja suštinsku razliku u odnosu na prethodno zakonsko rješenje, na koje se Agencija uporno poziva.

Podatak da je tokom protekle dvije godine za političke partije iz državnog budžeta izdvojeno 14,3  miliona eura, što čini većinski dio ukupnog budžeta svih političkih partija zajedno (88%), predstavlja nespornu činjenicu da su političke partije obveznice ovog zakona.

Najzad, navodi Savjeta Agencije da je spornu odluku donio još u septembru prošle godine, pa nam je dostavio tek 7 mjeseci kasnije jer je bio zatrpan poslom, su providni pokušaj manipulacije, kako bi se izbjegla suština nezakonite i političke odluke. Isati taj Savjet nam je, za samo tri dana, nakon otvaranja istrage o donacijama DPS-a, dostavio preko 90 identičnih odluka kojima omogućava političkim partijama da kriju svoje finansije.

MANS

Komentari su isključeni.