Partije da objavljuju finansijsku dokumentaciju

0

Pozivamo sve parlamentarne partije da, ne čekajući okončanje sudskog postupka, omoguće javnosti uvid u njihovu finansijsku dokumentaciju. Takođe, apelujemo na Upravni sud da ne podlegne političkom pritisku već da poštujući zakon poništi odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kojom su partije oslobođene obaveze objavljivanja tih dokumenata. Na Upravnom sudu je, još jednom, da spriječi brutalnu zloputrebu državnih instituciju i pokaže da vladavina prava u Crnoj Gori nije samo floskula.

Zvanični podaci pokazuju da se političke partije dominantno finansiraju iz državnog i lokalnh budžeta, pa su tako za poslednje dvije godine dobile više od 14,3 miliona što čini čak 88% ukupnog budžeta partija. Partije su od članarina, donacija i ostalih prihoda  sakupile tek nešto više od 2 miliona, odnosno sedam puta manje nego što im je dodijeljeno iz državne kase.

Najviše sredstava iz državnog i lokalnog budžeta dobila je vladajuća DPS, i to 5,7 miliona eura što čini 83% ukupnih prihoda. Na drugom mjestu je Demokratski front, čiji konstituenti su dobili 3 miliona eura odnosno 90%. Slijedi SDP 1,2 milion što iznosi 96% ukupnih sredstava, zatim SNP million eura ili 96%. Demokrate su dobile nešto više od 850 hiljada eura tj. 97% prihoda. Grafik u nastavku pokazuje prihode iz lokalnog i državnog budžeta ostalih partija.

Međutim, partije vladajuće koalicije, dominantno DPS i Socijaldemokrate (SD), imaju i druge prihode koji suštinski dolaze iz budžeta. Odlukama o članarinama te partije su obavezale javne funkcionere i državne službenike, da dio svojih mjesečnih zarada uplaćuju partijama na ime članarine. DPS je po tom osnovu dobio 262 hiljade eura dok su SD prihodovale 56  hiljada eura na ime članarina.

MANS je već ukazao na sumnjive donacije DPS-a koje su iznosile 750 hiljada eura što je iznos veći nego kod svih drugih partija zajedno. Na osnovu naših podataka, Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu, a nakon toga Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je donijela odluku kojom je iznenada promijenila praksu i omogućila partijama da kriju svoje finansije.

Zbog svega toga uvjereni smo da će Upravni sud zaključiti da se partije dominantno finansiraju od građana koji imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac i poništi političku odluku Agencije. Pozivamo taj sud da zbog značaja ovog pitanja, posebno u izbornom periodu, odluči po hitnom postupku i zaštiti pravo građana da znaju kako se troši njihov novac.

Pozivamo sve političke partije koje nemaju šta da kriju da ne čekaju odluku suda, već da objave na koji način troše novac građana i tako pokažu da su odgovorni i istinski posvećeni borbi protiv političke korupcije.

Danilo Kalezić
Koordinator Parlamentarnog programa

Komentari su isključeni.