Skadarsko jezero – Nacionalni park ili oaza nelegalne gradnje?

0

SKADARSKO JEZERO – Nacionalni park ili oaza nelegalne gradnje? (PDF) download >>>

Nagli rast u sektoru građevinske industrije i nekontrolisan razvoj tržišta nekretnina u Crnoj Gori tokom posljednjih nekoliko godina, doveli su ubrzane i neplanske urbanizanizacije mnogih djelova države, naročito atraktivnih lokacija na primorju i centralnom dijelu zemlje. Ogroman pritisak kapitala, niski ljudski i tehnički kapaciteti nadležnih državnih organa, te ozbiljan nedostatak političke volje za adekvatnom primjenom zakona i propisa su tokom proteklih godina rezultirali ogromnim brojem nelegalno sagrađenih objekata.

Nažalost, ni područje Skadarskog jezera, zbog svoje atraktivnosti, nije bilo pošteđeno nelegalne gradnje i devastacije prostora, koja u velikoj mjeri već utiče na održivi razvoj ovog područja i adekvatnu turističku valorizaciju njegovih potencijala.

Pored navedenih problema, nedostatak adekvatne planske dokumentacije je još jedan od uzroka loših rezultata u pokušajima nadležnih državnih organa da ovo područje sačuvaju od nelegalne gradnje. Osim Prostornog plana za područje Skadarskog jezera koji daje samo osnovne smjernice, postoji tek svega nekoliko planskih dokumenata koji su usvojeni a koji bliže određuju budući razvoj ovog atraktivnog područja. Nova planska dokumenta koja su u pripremi u velikoj mjeri će služiti za legalizaciju već postojećih objekata na Skadarskom jezeru, te će njihov doprinos rješavanju ovog problema biti veoma limitiran.

Jedna od ključnih prepreka za rješavanje problema nelegalne gradnje koju je MANS prepoznao iz svog dugogodišnjeg iskustva i to ne samo kada je u pitanju Skadarsko jezero, predstavlja nedostatak kontinuiranog inspekcijskog nadzora koji bi osigurao konstantan nadzor nad izgradnjom objekata na terenu i time obezbijedio punu preventivnu funkciju nadležnih inspkecija.

U tom cilju, MANS je uz podršku kancelarije Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija u Podgorici implementirao projekat monitoringa i dokumentovanja nelegalne gradnje na području Skadarskog jezera u periodu januar – jun 2009. godine. Projekat je imao za cilj i da nadležnim inspekcijama Ministarstva za ureñenje prostora i zaštitu životne sredine predoči važnost kontinuiranog monitoringa stanja na terenu, naročito u posebno zaštićenim oblastima kao što je Nacionalni park Skadarsko jezero.

Tokom šest mjeseci monitoringa i prikupljanja informacija, MANS je kroz terenski rad, posnošenje inicijativa za pokretanje inspekcijskog nadzora i zahtijeva za slobodan pristup informacijama, pokrio sva veće urbanizovane zone Skadarskog jezera, uključujući Rijeku Crnojevića, Murićem Karučki zaliv, Dodoše, Goveñi brod, Žabljak Crnojevića, Virpazar, Ponare, Drušiće, Velju bobiju, Tanki rt i Ploče.

Svi podaci do kojih smo došli su publikovani u okviru mape nelegalne gradnje >>>, a sam pristup sistematskom nadzoru stanja u prostoru, prezentovani nadležnim inspekcijama kao efikasan model za uspješnu borbu protiv nelegalne gradnje i povećanje transparentnosti rezultata rada nadležnih državnih organa.

Komentari su isključeni.