Izvještaj o finansiranju izborne kampanje za Predsjedničke izbore 2023.

0

MANS je pratio finansiranje kampanje za predsjedničke izbore u Crnoj Gori održane 19. marta i 2. aprila 2023. godine, na kojima je učestvovalo sedam kandidata.

U toku izborne kampanje pratili smo aktivnosti svih kandidata i njihovih političkih partija i prikupljali informacije o njihovim promotivnim spotovima i materijalima, skupovima i drugim materijalima. Posebno smo pratili televizije sa nacionalnom frekvencijom i prikupljali podatke o oglašavanju svakog od kandidata. Skupljali smo i reklame iz štampanih medija, kao i informacije o reklamiranju na pojedinim društvenim mrežama.


Prikupljali smo i zvanične izvještaje kandidata o finansiranju izborne kampanje, analizirali ih i uporedili sa podacima do kojih smo došli monitoringom kako bi identifikovali skrivene troškove. Istraživali smo najveće dobavljače u kampanji i njihove veze sa kandidatima i njihovim političkim partijama.

Ovaj dokument sadrži analizu zvaničnih podataka o prihodima i rashodima u kampanji svakog predsjedničkog kandidata. On ukazuje na moguće skrivanje pojedinih troškova i pruža dokaze koji potvrđuju njihovo postojanje. Detaljne informacije o zvaničnim prihodima i troškovima svih kandidata su dostupne na www.cistakampanja.me

Izvještaj je sačinjen zahvaljujući finansijskoj podršci Nacionalne zadužbine za demokratiju, ali mišljenja i navodi iznijeti u njemu ne predstavljaju neophodno stavove donatora.

Izvještaj u cjelosti možete pogledati ovdje.

Komentari su isključeni.