Skočiđevojka

0
Sporno zemljište

Sporno zemljište

Ova studija se odnosi na prodaju nekadašnjeg vojnog kompleksa poznatog pod nazivom „Skoči đevojka“, koji se nalazi na obali mora, u Reževićima, u Budvi. Studija će pokazati kako je oštećen javni interes u milionskim iznosima, jer je država parcelu prodala za sumu od 2,3 miliona eura da bi je kasniji vlasnici preprodali za iznos od 42 miliona. Takođe, za lokaciju je naknadno donijet planski dokument koji omogućava sadašnjem, egipatskom vlasniku da realizuje megalomanski projekat na samoj litici mora, od kojeg će profit mjeriti novim milionskim sumama.

Realizacija projekta do danas nije počela, dok razmjere oštećenosti javnog interesa najbolje pokazuje tabela u nastavku, koja sadrži uporedne podatke o datumima prodaje ovog zemljišta i postignutim cijenama.
DATUM PRODAJE UKUPNA CIJENA KUPAC CIJENA KVADRATA
6. maj 2005.            2.300.000     SPARTAK/RUSI                           34 eura
31. avgust 2007.     14.242.030   CALDERO TRADINGLIMITED     215 eura
6. septembar 2007. 41.732.460  MONTE MENA                             630 eura

Kompletnu studiju možete pogledati ovdje

Komentari su isključeni.