Slučaj Dragana Kovačevića: Dokumentacija dostavljena nadležnim organima

0

NVO MANS je danas Specijalnom državnom tužilaštvu i Agenciji za sprječavanje korupcije Crne Gore dostavila kompletnu dokumentaciju u vezi sa nejasnim porijeklom imovine Dragana Kovačevića, direktora Uprave za nekretnine Crne Gore.

Ukrštanje podataka u okviru analize prihoda i imovine pokazalo je da je Dragan Kovačević sa članovima svoje porodice stekao vrijedne nekretnine, automobile i hartije od vrijednosti čija vrijednost ne korespondira sa porodičnim prihodima u toku godina, navedenim u imovinskim kartonima. Jasan znak pitanja stoji nad iznosom od minimum 100.000 eura koje je porodica Kovačević potrošila a čije se porijeklo ne može objasniti.

Dragan Kovačević je dugogodišnji prvi čovjek katastra i samo NVO MANS je tokom godina podnijela više krivičnih prijava protiv njega zbog zloupotrebe službenog položaja i kršenja propisa iz Zakona o državnom premjeru i katastru. Simptomatično, sve te prijave stoje u nekoj od fioka u tužilaštvu ili su odbačene.

MANS još uvijek čeka da nadležne institucije preduzmu konkretne korake i slučaju sumnjive imovine Branka Vujovića za koga je takođe Agenciji i tužilaštvu dostavljena kompletna dokumentacija.

Podsjećamo, Istraživački centar MANS-a otkrio je da porodica Branka Vujovića u svom vlasništvu ima nekretnine i automobile koje nije mogla priuštiti, sudeći po zvaničnim podacima. Sada, kada je MANS još jednom pred crnogorsku javnost iznijela informacije o  imovini u vlasništvu porodice visokog zvaničnika, apelujemo na državne institucije da se konačno pokrenu i postupe u skladu sa svojim nadležnostima.

MANS godinama skreće pažnju na činjenicu da zabrinjavajuće visok broj javnih funkcionera raspolaže imovinom koja je u uslovima crnogorske stvarnosti teško mogla biti stečena na zakonit način, što bi moralo biti pokriveno posebnim zakonskim rješenjem i kriminalizacijom „nezakonitog bogaćenja“. Ipak, nadležno tužilaštvo i dalje se ne bavi ispitivanjem imovine mnogih vršilaca javnih funkcija, a periodično saznajemo kako famozne finansijske istrage ipak ne daju konkretne i zadovoljavajuće rezultate. Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) takođe ne pokazuje volju ni motiv da se bavi ispitivanjem porijekla imovine javnih funkcionera, baveći se isključivo formom umjesto suštinom.

Nepostupanjem u ovom i sličnim slučajevima se nažalost od strane nadležnih državnih institucija šalje poruka da se konflikt interesa i korupcija u Crnoj Gori ipak isplate i da se javni funkcioneri nekažnjeno mogu bogatiti na račun javnog interesa.

Iz navedenih razloga MANS apeluje na SDT-a i ASK da odgovorno postupe u slučaju Dragana Kovačevića i preduzmu mjere iz svoje nadležnosti.

MANS

Komentari su isključeni.