Slučaj ZIBovog zemjišta – nova dokumentacija

0

MANS je danas na svom sajtu objavio dokumentaciju kojom se dodatno potvrđuju naše sumnje da je zemljište, vrijedno blizu 3 miliona eura, nezakonito uknjiženo na kompaniju barskog gradonačelnika, Žarka Pavićevića.

Početkom maja ove godine MANS je obavijestio Ministarstvo finansija i Upravu za nekretnine Crne Gore o sumnjama da je na Zavod za izgradnju Bara (ZIB), supotno propisima uknjiženo pravo svojine 1/1 na preko 270.000 m2 zemljišta u barskoj opštini.

Tom prilikom smo pomenutim institucijama ukazali na činjenicu da u barskom katastru ne postoji dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi kako je „Zavod za izgradnju Bara“ (ZIB) uknjižen kao vlasnik sporne parcele.

Sporna parcela je odlukom Skupštine Opštine Bar iz 1980. godine označena kao lokacija za izgradnju kamenoloma i bila dodijeljena na korišćenje tada državnom preduzeću „Zavod za izgradnju Bara“ uz obrazloženje da postoji javni interes što brže obnove barske opštine nakon zemljotresa iz 1979. godine. Pored ove odluke, u omotu spisa se nalazi i rješenje kojom se ZIB-u odobrava izgradnja kamenoloma na spornoj parceli, kao i odobrenje iz 1981. kojim se izdaje upotrebna dozvola za kamenolom. Osim tih dokumenata, u barskom katastru ne postoje drugi papiri koji ZIB dovode u vezu sa ovim zemljištem.

Sporna parcela je takođe opterećena teretom restitucije, ali i sa nekoliko hipoteka kod Atlas banke u vrijednosti od nekoliko stotina hiljada eura.

Nova dokumentacija do koje je došao MANS, ukazuje na činjenicu da je spornih 270.000 m2 kompaniji ZIB dato na korišćenje, a ne u trajnu svojinu, kako se danas navodi u katastru. Takozvanim rješenjem o administrativnom prenosu od 15. aprila 1980. godine, ZIB je radi eksploatacije kamena postao korisnik, a ne vlasnik zemljišta. Zbog toga je MANS tražio da se utvrdi na osnovu kojeg dokumenta je ZIB-u omogućeno da uživa puna prava na pomenutoj parceli.

Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da dokumentacija do koje je došao MANS i kojom se dokazuje da je ZIB mogao biti samo korisnik zemljišta, nije sastavni dio zvanične dokumentacije barskog katastra iako bi on to po svojoj prirodi mogao biti. Posljednje zvanične podatke iz barskog katastra MANS je dobio u aprilu ove godine i oni nisu sadržali sporni dokument o korišćenju zemljišta što upućuje na sumnju da je ranije namjerno uklonjen iz omota spisa.

Nažalost, do sada nismo dobili bilo kakav odgovor od Ministarstva finansija, niti od Uprave za nekretnine o tome koje su mjere preduzeli kako bi se utvrdilo kako je preko 270.000 m2 opštinskog zemljišta prešlo u ruke barskog gradonačelnika Žarka Pavićevića.

MANS ovim putem još jednom apeluje na pomenute institucije da u što hitnijem roku ispitaju sve okolnosti u kojima je kompanija Žarka Pavićevića postala vlasnik vrijednog opštinskog zemljišta. Smatramo da postoji i više nego dovoljno osnova da se ispita rješenje bivšeg načelnika barskog katastra Novice Vučkovića, čijim potpisom je ZIB postao vlasnik imovine vrijedne blizu 3 miliona eura.

Kako se radi o imovini prilične vrijednosti, želimo da vjerujemo da će Ministarstvo finansija i Uprava za nekretnine biti zainteresovane da do kraja i detaljno ispitaju ovaj slučaj.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.