Suđenje zamjeniku izvršnog direktora MANS-a, Dejanu Milovcu, biće nastavljeno sjutra

0

dejan-milovacSuđenje Dejanu Milovcu, zamjeniku izvršnog direktora MANS-a, po tužbi Predsjednika Prestonice Milovana Jankovića biće nastavljeno sjutra pred sudijom Osnovnog suda u Podgorici, Miodragom Perišićem, kada će biti saslušana još dva svjedoka, odbornik lokalnog parlamenta Cetinje, Vojislav Gazivoda i predsjednik MZ Drušići, Pero Dajković,.

Janković je u avgustu 2007. godine podnio tužbu protiv Milovca tražeći 40.000 eura na ime naknade za duševne bolove, nakon što je MANS iznio u javnost podatke o slučaju prodaje opštinskog zemljišta na Karuču i najavio podnošenje krivične prijave zbog moguće zloupotrebe službenog položaja.

Naime, Prestonica Cetinje je početkom 2007. godine prodala preko 28.000 m2 zemljišta na Karuču po cijeni od oko 3 Eura/m2 investitorima koji su imali namjeru da na pomenutom zemljištu izgrade turističke kapacitete iako ni danas za taj prostor ne postoji planska dokumentacija kojom je to predviđeno. Štaviše, zemljište koje je u ovom poslu prodato a na kome su investitori namjerili da grade turističke kapacitete se značajnim dijelom nalazi u zahvatu vodoizvorišta Karuč i Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

MANS je u tom periodu ukazivao na činjenicu da je cijena zemljišta nerealno određena, te da su ponude investitora koje su sadržale namjeru izgradnje turističkih kapaciteta, neprihvatljive i neutemeljene u trenutno važećoj planskoj dokumentaciji.

Nakon što je i cetinjski parlament ugovore o prodaji zemljišta ocijenio kao štetne i krajem juna 2007. godine poništio odluku o prodaji zemljišta, MANS je tada od Jankovića tražio da preuzme odgovornost za prihvatanje ponuda, te da sprovede odluku cetinjskog parlamenta i zatraži poništenje kupoprodajnih ugovora i vraćanje spornog zemjišta u vlasništvo Prestonice.

Nakon što ugovori nisu poništeni, MANS je tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv Jankovića, koji je prema tvrdnjama mještana i pisanju medija prije zaključenja ugovora jednog od kupaca predstavio kao budućeg investitora na jednom od zborova građana.

MANS je krivičnu prijavu protiv Milovana Jankovića podnio Vrhovnom državnom tužiocu u septembru 2007. godine koji nas je obavijestio da je predmet proslijeđen Osnovnom državnom tužiocu na Cetinju kao nadležnom. Nakon nekoliko urgencija i dopisa tužilaštvu, MANS je početkom marta ove godine dobio informaciju da je cetinjski državni tužilac krivičnu prijavu vratio Vrhovnom državnom tužilaštvu, bez informacija o tome šta je preduzeto i zbog čega se predmet ponovo vraća na postupanje Vrhovnom tužiocu.

Ni nakon dvije godine od donošenja, odluka o poništenju prodaje još uvijek nije sprovedena, zemljište je još uvijek uknjiženo na nove vlasnike, dok krivična prijava protiv Jankovića još uvijek nije dobila epilog na sudu.

Za razliku od postupanja po krivičnoj prijavi koju je MANS podnio, postupak protiv Dejana Milovca koji je ispred MANS-a istraživao slučaj prodaje zemljišta na Karuču se redovno nastavlja vec skoro dvije godine a da još uvijek nije utvrđeno šta je konkretno uvrijedilo Milovana Jankovića i pričinilo mu duševne bolove u iznosu od 40.000 Eura.

Milovac je zbog toga predložio da se na jednoj od narednih rasprava u svojstvu tužioca sasluša i sam Predsjednik Prestonice, kada bi trebalo da obavi i vještačenje inteziteta pomenutih duševnih bolova.

Sjutrašnja rasprava će se održati pred Osnovnim sudom sa početkom u 12:00 časova.

MANS

Komentari su isključeni.