Sudski spor protiv MANS-a okončan danas

0

Sudski spor protiv MANS-a koji je radi naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova pokrenula inspektorka Nataša Brajović, okončan je danas jer se, iako su uredno pozvali, u zakazano vrijeme na sudu nisu pojavili ni Brajovićka, niti njeni advokati.

Inspektorka Brajović je tužbu podnijela nakon što je MANS protiv nje podnio krivičnu prijavu zbog sumnje da je u više slučajeva nelegalne gradnje u kojima je vršila inspekcijski nadzor, zloupotrijebila službeni položaj i nesavjesno vršila službenu dužnost nadzora. Brajovićka je ovo u tužbi protiv MANS-a okarakterisala kao povredu časti i ugleda, ujedno od MANS-a tražeći 8.000 Eura na ime „pretrpljenih duševnih bolova jakog inteziteta“.

Nakon konstatovanja da se zbog nedolaska tužilje i advokata postupak obustavlja, u sudnicu je sa zakašnjenjem došla advokat tužilje, Dragana Vojinović. Kako su već bile ispunjenje procesne predpostavke da spor okonča, advokat MANS-a nije želio da se rasprava nastavi što je od suda i uvaženo.

Na prethodnom ročištu, sud je Brajovićku obavezao da dostavi dokaze o svojim duševnim bolovima,odnosno medicinsku dokumentaciju na koju se pozvala u svom svjedočenju. Dokumentacija koja je tim povodom dostavljena sadrži dva izvještaja ljekara specijaliste, jedan koji je navodno sačinjen u oktobru prošle godine nakon što je MANS podnio krivičnu protiv nje, dok je drugi sačinjen dan nakon prethodnog ročišta u martu ove godine.

Izvještaj ljekara specijaliste neurohirurga dr Dragane Ćurulić iz barskog doma zdravlja je sastavljen na formularu koji ne sadrži niti broj protokola pod kojim je pregled zaveden, niti sadrži pečat ovjere doma zdravlja, što otvara sumnju u istinitost datuma kada je inicijalni pregled duševnih bolova Nataše Brajović obavljen. Drugi izvještaj istog specijalste koji je obavljen u martu ove godine, za razliku od prethodnog, sadrži i broj protokola i ovjeru doma zdravlja.

Bez obzira na to što je sudski postupak okončan na ovaj način, uvjereni smo da je snaga argumenata i ovaj put bila na našoj strani, te da sloboda govora i mišljenja predstavljaju neprikosnoveno pravo svakog pojedinca i da ona ne može na ovakav način biti ograničena.

MANS će nastaviti da prati rad državnih organa javnih funkcionera i u oblasti urbanizma i u drugim oblastima, i pored sve više odomaćene prakse da na pozive na odgovornost i krivične prijave, predstavnici državnih organa odgovaraju besmislenim privatnim tužbama i nerazumno visokim odštetnim zahtijevima.

U nastavku ovog saopštenja možete naći kopiju zapisnika sa današnjeg ročišta, kao i dokumentaciju koja je dostavljena sudu.

Zapisnik sa suđenja možete pogledati OVJDE
Izvještaj ljekara specijaliste možete pogledati OVJDE

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.