Tajni podaci o zakupcima skladišta u Luci Bar

0

Menadžment Luke Bar odbio je da dostavi Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dokumentaciju i ugovore o zakupu skladišta u slobodnoj bescarinskoj zoni. Radi se o dokumentaciji koja je proglašena „poslovnom tajnom“. Upravo Evropska komisija godinama u svojim izvještajima upozorava da se preko slobodne zone Luke Bar realizuje organizovani šverc cigareta.

Direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac kazao je da odluka menadžmenta Luke Bar da javnosti uskrati informaciju ko i pod kojim uslovima zakupljuje skladišta u slobodnoj zoni dodatno dobija na ozbiljnosti kada se uzmu u obzir ocjene iz poslednjeg izvještaja Evropske komisije, u kome se slobodna zona problematizuje u kontekstu organizovanog šverca cigara preko barske luke.

– Menadžment Luke je odlučio da ugovore o zakupu proglasi za poslovnu tajnu, pozivajući se na svoj pravilnik o poslovnoj tajni, ne obrazlažući kako je to interes zakupaca skladišta da ostanu anonimni veći od interesa javnosti da to sazna. Kako je šverc cigareta preko slobodne zone Luke Bar odavno prestao da bude puka spekulacija, već poprima razmjere međunarodnog problema, a Crnu Goru u zvaničnim dokumentima Evropske komisije promoviše kao „regionalnu švercersku platformu“, smatramo da je od ultimativnog javnog interesa da najšira javnost bude upoznata sa informacijom ko sve trenutno zakupljuje skladišta u toj zoni – rekao je Milovac.

Istakao je da nije teško zaključiti da ovakav odnos menadžmenta Luke prema poštovanju Zakona o slobodnom pristupu informacijama najviše pogoduje onim zakupcima „koji preko svojih skladišta u Luci Bar, za sada dobrim dijelom, neometano švercuju cigarete, jer je javnost u potpunosti isključena iz bilo kakve vrste kontole onoga što se dešava u slobodnoj zoni“.

– Naše dosadašnje iskustvo u praćenju primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazalo je da državne institucije i kompanije u kojima država ima vlasnički udio sve češće informacije o svom radu proglašavaju za poslovnu tajnu. Ovaj trend je još i učestaliji kada se radi o infomacijama koje mogu ukazati na moguće kršenje zakona ili postojanje korupcije, a u slučaju slobodne zone Luke Bar i na veoma ozbiljan problem sa organizovanim kriminalom, koji očito koristi Luku Bar za svoje nelegalne poslove – kazao je Milovac.

U MANS-u smatraju da je takva praksa apsolutno neprihvatljiva i da „državne institucije moraju bez odlaganja prestati da postojeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama zloupotrebljavaju, kako bi zaštitili nečije privatne kriminalne interese, a na štetu javnog intresa“.

Svake godine se prošvercuje 600 kontejnera sa cigaretama
U izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala navodi se da je središte šverca cigareta u Crnoj Gori.

Kako navode, tu se proizvode i lažne marke cigareta, a potom krijumčare preko Luke Bar u različite zemlje EU, na Bliski istok i u Afriku.
– Od početka 2015. presretnuto je osam brodova sa važnim teretom cigareta natovarenih u Baru zbog krijumčarenja cigareta u Grčku i Španiju. Na šest brodova pronađene su cigarete čije je odredište bila Libija, jedan je plovio ka Kipru, a jedan ka Libanu. Sveukupno, konfiskovano je gotovo 350 miliona cigareta koje su prevozili ti brodovi, što iznosi skoro 70 miliona eura kada se uračunaju carinjenje, taksa i porez na dodatu vrijednost… Međutim, to je samo vrh ledenog brijega. Navodno, svake godine se iz Luke Bar prošvercuje 600 kontejnera cigareta – piše, između ostalog, u izvještaju.

 

Komentari su isključeni.